REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KRZEWENT 

 

Beneficjent: GMINA KOWAL

Wartość projektu: 49 321,93 zł

Dofinansowanie: 25 000,00  zł

Okres realizacji: 25.08.2011-31.12.2012

 

Remont świetlicy pozwolił na sprawne organizowanie wszelkiego rodzaju spotkań, szkoleń, pokazów i różnego rodzaju kursów organizowanych przez panie z kół gospodyń wiejskich, poprawił warunki przeprowadzanych zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych dla rodzin zagrożonych wukluczeniem społecznym – zgodnie z założeniami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowal. Remont świetlicy ułatwił kobietom z KGW przygotowanie w estetycznych i wyremontowanych pomieszczeniach potraw regionalnych, degustacji, kultywowaniu tradycji regionalnych,

– poprawił warunki podczas występów dla działającej przy Urzędzie Gminy w kowalu Kapeli Spod Kowala,

– stosunkowo niewielkie nakłady finansowe przyczyniły się do wzbogacenia życia kulturalnego i społecznego mieszkańców wsi,

– udostępnienie dobrze wyposażonych obiektów mieszkańcom gminy Kowal, w celu organizacji imprez okolicznościowych,

Elementy remontu:

– przebudowa podług w świetlicy na posadzki antypoślizgowe,

– wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej na przystosowaną do obiektów użyteczności publicznej (PCV),

– modernizacja toalet poprzez przystosowanie do obowiązujących przepisów prawa budowlanego,

– uzupełnienie i malowanie tynków wewnątrz budynku,

– naprawa pokrycia dachowego obiektu.

W rezultacie wyżej wymienione prace modernizacyjne przyczyniły się do wzrostu zainteresowania mieszkańców organizacja imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych, oraz wszystkich celów wymienionych w opisie.

 

 

 

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości