Remont i zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach Grodztwo i Dziardonice, Gmina Kowal

 

Beneficjent: Gmina Kowal

Wartość projektu: 414 590,69  zł

Dofinansowanie: 235 495,00  zł

Okres realizacji: 25.11.2010- 31.08.2011

 

Cele projektu :

– udostępnienie czystych i dobrze wyposażonych świetlic na rzecz życia społecznego wsi,

– wyposażenie świetlic w nowe stoły i ławki, co pozwoli sprawnie organizować wszelkiego rodzaju spotkania, szkolenia, pokazy i  kursy organizowane w większości nieodpłatnie przez panie z kół gospodyń wiejskich,

– poprawa warunków przeprowadzanych zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym – zgodnie z założeniami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Kowal.

– wyposażenie świetlic w nowy sprzęt AGD – ułatwił kobietom z KGW przygotowywanie potraw regionalnych, degustacji, kultywowanie tradycji regionalnych, przygotowywanie imprez okolicznościowych,

–  poprawa warunków podczas występów działającej przy Urzędzie Gminy w Kowalu Kapeli Spod Kowala,

–  udostępnienie dobrze wyposażonych obiektów mieszkańcom gminy Kowal, w celu organizacji imprez okolicznościowych.

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości