Wyposażenie Domku Ludowego w Legardzie

Beneficjent: Gmina Gostynin

Wartość projektu: 22 024,57  zł

Dofinansowanie: 12 534,32  zł

Okres realizacji: 03.03.2011 – 31.10.2012

 

Operacja polegała na wyposażeniu Domu Ludowego w Legardzie pełniącego również rolę świetlicy wiejskiej. Kompleksowo zostały wyposażone zaplecze kuchenne oraz sala spotkań, gdzie mają miejsce różnego rodzaju przedsięwzięcia np. Kółka pozalekcyjne, spotkanie sołeckie, spotkanie strażackie, kiermasze, imprezy kulturalne itp.

 

Dom Ludowy zlokalizowany jest w centrum wsi Legarda. Dojazd do niego odbywa się asfaltowymi drogami powiatowymi i gminnymi, dzięki temu jest łatwo dostępny dla wszystkich mieszkańców wsi. Wiejski Dom Ludowy to jedyne miejsce skupiające lokalną społeczność wsi. Obiekt ten często pełni główną funkcję kulturalną  i społeczną na terenach wiejskich, organizuje czas wolny dzieciom i młodzieży jak również mieszkańcom poprzez wdrażanie zajęć prelekcyjnych młodzieży czy zajęć pozalekcyjnych dla dzieci. To także miejsce organizacji imprez okolicznościowych oraz spotkań sołeckich. Realizacja przedmiotowego projektu miała na celu zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Legarda poprzez stworzenie miejsca, w którym prowadzone byłyby różnego rodzaju zajęcia rozwojowe dla dzieci, młodzieży, jak również starszych mieszkańców wsi.Dom Ludowy w Legardzie obecnie pełni funkcję miejsca spotkań i posiedzeń Kół Gospodyń Wiejskich, Rady sołeckiej oraz lokalnej społeczności.

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości