Rozbudowa Szkoły w Szczawinie Kościelnym polegająca na dobudowie sali ogólnorozwojowej wraz z kącikiem rekreacyjnym i świetlicą

 

Beneficjent: Gmina Szczawin Kościelny

Wartość projektu: 242 164,29  zł

Dofinansowanie: 147 722,00  zł

Okres realizacji: 14.06.2011 r. – 30.06.2012 r.

 

Sala ogólnorozwojowa pełni funkcje świetlicy środowiskowej w której odbywają się spotkania integrujące mieszkańców, zebrania wiejskie itp. Według założeń sala ogólnorozwojowa ma służyć zaspokojeniu potrzeb społeczeństwa wiejskiego. W sali odbywają się zajęcia integracyjno-sportowe nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale również dla dorosłych. Ważnym elementem działalności jest organizacja różnych imprez środowiskowych, mających na celu popularyzację i kultywowanie polskiej tradycji obyczajów. W obiekcie powstanie kącik pamięci mieszkańców gminy Szczawin Kościelny pomordowanych w czasie okupacji hitlerowskiej. Sala będzie miejscem gdzie będzie rozwijać swoje umiejętności „Zespół Pieśni i Tańca ze Szczawina Kościelnego”.

Ważnym elementem realizacji projektu jest pobudzenie aktywności mieszkańców i stymulowanie współpracy na rzecz promocji i rozwoju wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną i kulturową. Obiekt przyczyni się do upowszechnienia kultury  oraz bliższego kontaktu młodzieży z dziedzictwem kulturowym naszego regionu. Odbywać się tam będą wystawy plastyczne i kiermasze sztuki ludowej.

 

 

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości