Zagospodarowanie oraz odbudowa stawów na terenie parku zabytkowego w Nowym Duninowie- Etap I

 

Beneficjent: GMINA NOWY DUNINÓW

 

Wartość projektu: 550 308,49  zł
Dofinansowanie: 315 000,00 zł
Okres realizacji: 01.12. 2012- 31.12.2012

 

W ramach realizacji wniosku wykonano prace przygotowawcze oraz melioracyjne związane z ujęciem wody i zasilaniem stawów. Wykonano odbudowę stawów nr 1, 2 i 3 poprzez profilowanie dna skarp, prace przy zieleni, przepustach.

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości