Zaproszenie na szkolenia z zakresu rozwoju turystyki

W celu potwierdzenia uczestnictwa prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z biurem LGD Aktywni Razem w Gąbinie, ul. Stary Rynek 16 tel. 24 276 61 33, 698 062 726, ak***********@wp.pl

Brawo! Nasz Beneficjent uhonorowany podczas Mazowieckiej Gali Aktywizacji Obszarów Wiejskich

W poniedziałek 2 października 2023 r. w Europejskim Centrum Matecznik Mazowsze w Otrębusach odbyło się uroczyste wręczenie nagród w formie symbolicznych czeków i drobnych upominków laureatom konkursu „LEADER – lider zmian 25 lat Samorządu Województwa Mazowieckiego”.

Czytaj więcej ›

SPOTKANIE AKTYWIZUJĄCE

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM serdecznie zaprasza na spotkanie aktywizujące, które odbędzie się w dniach 11 i 12.10.2023 w Gąbinie, przy ul. St. Staszica 1, 09-530 Gąbin. Osoby zainteresowane prosimy o wybranie dogodnego terminu i potwierdzenie swojej obecności e-mailem: ak***********@wp.pl lub telefonicznie pod nr tel. 24 276 61 33.

Czytaj więcej ›

Ogłoszenie o naborze wniosków na operacje w zakresie ROZWOJU OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia 15 września do dnia 29 września 2023 r. będą prowadzone nabory wniosków na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2023 Przedsięwzięcie 3.3.1 Sama grusza nie wystarczy

Dokumenty do pobrania:


 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (pobierz..)
 2. Formularz wniosku o płatność (pobierz…)
 3. Formularz umowy o udzielenie wsparcia (pobierz…)
 4. Lokalne kryteria wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium 
 5. Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Lokalna Strategia Rozwoju, LSR) 
 6. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji 
 7. Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (pobierz…) 
 8. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu/ zasobach / kwalifikacjach, prowadzonej działalności (pobierz…)
 9. Zobowiązania informacyjne Wnioskodawcy (pobierz…)
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną (pobierz…)
 11. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych (pobierz…)
 12. Procedura odwoławcza

Ogłoszenie o naborze wniosków na operacje w zakresie ZACHOWANIA DZIEDZICTWA LOKALNEGO

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia 15 września do dnia 29 września 2023 r. będą prowadzone nabory wniosków na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2023 Przedsięwzięcie 1.5.1. Dziedzictwo dla rozwoju

Dokumenty do pobrania:


 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (pobierz..)
 2. Formularz wniosku o płatność (pobierz…)
 3. Formularz umowy o udzielenie wsparcia (pobierz…)
 4. Lokalne kryteria wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium 
 5. Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Lokalna Strategia Rozwoju, LSR) 
 6. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji 
 7. Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (pobierz…) 
 8. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu/ zasobach / kwalifikacjach, prowadzonej działalności (pobierz…)
 9. Zobowiązania informacyjne Wnioskodawcy (pobierz…)
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną (pobierz…)
 11. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych (pobierz…)
 12. Procedura odwoławcza

Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych

Muzeum Mazowieckie w Płocku zaprasza na Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych, który odbędzie się 19 – 22 lipca 2023 roku w siedzibie muzeum, w historycznym sercu Płocka.

Czytaj więcej ›

SPOTKANIE PLENEROWE „Płynie Wisła płynie po iłowskiej gminie”

Wójt Gminy Iłów zaprasza do udziału w spotkaniu plenerowym „Płynie Wisła płynie po iłowskiej gminie”, które odbędzie się 2 lipca 2023 r.

ZAPROSZENIE – POBIERZ

Szanowni Państwo,

Informujemy, że posiedzenie Rady Fundacji odbędzie się w dniu 1 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali bankietowej Bar u Jędrka, Miałkówek 4b, gm. Gostynin.

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM odbędzie się w dniu 1 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 13:30 w sali bankietowej Bar u Jędrka, Miałkówek 4b, gm. Gostynin.

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości