Informacja o funduszu pożyczkowym ze środków UE dedykowanym dla branży turystycznej i okołoturystycznej.

Środki unijne

Ogłoszenie o naborze wniosków na operacje w zakresie WZMOCNIENIA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, ZACHOWANIA DZIEDZICTWA LOKALNEGO, PROMOWANIA OBSZARU OBJĘTEGO LSR

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia 17 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2024 r. będzie prowadzony nabór wniosków na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2024 Przedsięwzięcie 1.5.1. Dziedzictwo dla rozwoju

Dokumenty do pobrania:


 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (pobierz..)
 2. Formularz wniosku o płatność (pobierz…)
 3. Formularz umowy o udzielenie wsparcia (pobierz…)
 4. Lokalne kryteria wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium 
 5. Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Lokalna Strategia Rozwoju, LSR) 
 6. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji 
 7. Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (pobierz…) 
 8. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu/ zasobach / kwalifikacjach, prowadzonej działalności (pobierz…)
 9. Zobowiązania informacyjne Wnioskodawcy (pobierz…)
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną (pobierz…)
 11. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych (klauzula RODO) (pobierz…)
 12. Procedura odwoławcza

Mazowsze Płockie świetne na weekend

„ Mazowsze Płockie świetne na weekend” to projekt współpracy realizowany przez: LGD „Razem dla Rozwoju” oraz LGD „Aktywni Razem”, współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wielu Polaków kojarzy Region Mazowsza Płockiego z wielką zieloną przestrzenią, stwarzający doskonałe warunki do wypoczynku, relaksu, nabierania sił do życia. Blisko natury, pośród gościnnych ludzi, na wsi czy w małym miasteczku, gdzie życie toczy się niespiesznym rytmem, zupełnie odmiennym od codziennego pośpiechu i stresu towarzyszącego mieszkańcom wielkomiejskich aglomeracji. To widzenie regionu, potwierdzone przed laty ogólnopolskimi badaniami (ilościowymi i jakościowymi) dało podstawę do kreowania pierwszych dużych kampanii wizerunkowych.

Chcemy zaprezentować obszar zachodniego Mazowsza jako region eko-pozytywny, zaskakujący i zachwycający naturalnym środowiskiem, w zrównoważony sposób rozwijający turystykę, wdrażający prośrodowiskowe technologie w gospodarce czy energetyce i stawiający na swój największy atut jakim jest rolnictwo, sadownictwo, pszczelarstwo, w tym bardzo dynamiczny sektor produkcji zdrowej ekologicznej żywności. W tym przekazie nie zamykamy się w tradycyjnym rozumieniu ekologii, z pominięciem sfery high-tech, która otwiera nowe możliwości zarówno ochrony, jak i korzystania ze środowiska – i to na różnych polach ludzkiej aktywności, włącznie  z wypoczynkiem, zamieszkaniem, rozwijaniem działalności gospodarczej, społecznej, kulturalnej. Podstawą promocji regionu jest oparcie wszelkich działań na silnej marce, przemyślanej strategii, mocno osadzonej w tożsamości miejsca. Stąd pomysł na kampanię promującą rozwój oferty turystycznej oraz produktów turystycznych z obszarów lokalnych grup działania uczestniczących w projekcie, w której wykorzystamy bardzo różne nośniki i kanały komunikacji.

„Mazowsze Płockie – wyłącz napięcie, włącz zasilanie” /oferta turystyczna regionu

„Mazowsze Płockie – na chwilę lub na dłużej” /promocja regionu jako miejsca do życia

„Mazowsze Płockie – chwilo trwaj!” /walory kulturowe regionu

„Mazowsze Płockie – Smakuj życie!” /turystyka kulinarna

Lista punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Gostynińskim

Wnioski i rekomendacje dotyczące działań na rzecz rozwoju turystyki wodnej na Mazowszu

W dniu 23 listopada 2023 roku w Serocku odbyła się, zorganizowana przez Lokalne Grupy Działania
(LGD): Zalew Zegrzyński, z siedzibą w Legionowie, i AKTYWNI RAZEM, z siedzibą w Gąbinie, konferencja pn. „Turystyka wodna na Mazowszu”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele interesariuszy procesu rozwoju
turystyki wodnej na Mazowszu, w tym: Samorządu Województwa, Mazowieckiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej, Starostw Powiatowych z obszarów obu LGD, miast i gmin wiejskich z tychże obszarów, firm –
organizatorów turystyki wodnej na Mazowszu, zwłaszcza kajakowej, a także młodzież szkoły średniej
o profilu turystycznym w Serocku.

Całość artykułu dostępna do pobrania.

XVII edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego

Szanowni Państwo,
Informujemy, że Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłosił już XVII edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2023.

Informacja znajduje się w linku poniżej.
https://mazovia.pl/pl/konkursy/xvii-edycja-konkursu-o-laur-marszalka-wojewodztwa-mazowieckiego-dla-mazowieckich-producentow-zywnosci-za-najlepszy-produkt-roku-2023.html


Zachęcamy Państwa do udziału w konkursie!!!

Lokalne Grupy Działania na Mazowszu wybrane!

Miło nam poinformować, iż w dniu 15 grudnia 2023 roku została podpisana UMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ na lata 2023-2029 pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Lokalną Grupą Działania Aktywni Razem.

Lokalne Grupy Działania na Mazowszu wybrane! (ksow.pl)

PROJEKT WSPÓŁPRACY „MAZOWIECKIE MAZURY – ROZWÓJ TURYSTYKI I REKREACJI NA OBSZARACH LGD ZALEW ZEGRZYŃSKI I LGD AKTYWNI RAZEM”

Turystyka wodna na Mazowszu

23 października 2023 r. w hotelu „Pan Tadeusz” w Serocku odbyła się konferencja podsumowująca efekty dwuletniego projektu współpracy pomiędzy Lokalną Grupą Działania Aktywni Razem i Lokalną Grupą Działania Zalew Zegrzyński z udziałem przedstawicieli wodniackiej branży turystycznej, samorządów położonych nad wodami Mazowsza, Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i młodzieży kształcącej się w kierunku turystycznym.

Czytaj więcej ›

INFORMACJA O WYNIKACH NABORÓW WNIOSKÓW – KONKURS nr 1/2023, 2/2023

Szanowni Wnioskodawcy,

informujemy, że w dniu 9.11.2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM, na której zatwierdzono ocenę wniosków założonych w ramach konkursów nr 1/2023 oraz 2/2023 .


Wyniki oceny:

1.Listy operacji zgodnych z LSR

Konkurs nr 1/2023 – Przedsięwzięcie 1.5.1 Dziedzictwo dla rozwoju – otwórz

Konkurs nr 2/2023 – Przedsięwzięcie 3.3.1 Sama grusza nie wystarczy – otwórz


2. Listy operacji WYBRANYCH przez LGD


Konkurs nr 1/2023 – Przedsięwzięcie 1.5.1 Dziedzictwo dla rozwoju – otwórz

Konkurs nr 2/2023 – Przedsięwzięcie 3.3.1 Sama grusza nie wystarczy –otwórz


Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM z dnia 09.11.2023 r. –  otwórz

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości