SPOTKANIA AKTYWIZUJĄCE

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM serdecznie zaprasza na spotkania aktywizujące dotyczące pisania i rozliczania wniosków!!! Spotkania odbędą się w Soczewce (wtorek, 26 listopada 2019) oraz w Łącku (środa, 4 grudnia 2019).

Czytaj więcej ›

Informacja o wynikach naboru wniosków – Konkursy nr 1/2019/G, 2/2019/G, 3/2019/G, 4/2019/G, 6/2019/G, 8/2019/G

Szanowni Wnioskodawcy,

informujemy, że w dniu 29.10.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM, na której zatwierdzono ocenę wniosków o powierzenie grantów założonych w ramach naboru 1/2019/G , 2/2019/G, 3/2019/G, 4/2019/G, 6/2019/G, 8/2019/G.

Wyniki oceny:

Lista wniosków o powierzenie grantów WYBRANYCH do dofinansowania przez LGD

Nabór nr 1/2019/G – Przedsięwzięcie 1.1.1 Aktywni razem – otwórz

Nabór nr 2/2019/G – Przedsięwzięcie 1.1.1 Aktywni razem – otwórz

Nabór nr 3/2019/G – Przedsięwzięcie 1.1.1 Aktywni razem – otwórz

Nabór nr 4/2019/G – Przedsięwzięcie 1.3.1 Tacy sami – otwórz

Nabór nr 6/2019/G – Przedsięwzięcie 1.5.1 Dziedzictwo dla rozwoju – otwórz

Nabór nr 8/2019/G – Przedsięwzięcie 1.5.1 Dziedzictwo dla rozwoju – otwórz

Lista wniosków REZERWOWYCH 
Nabór nr 1/2019/G – Przedsięwzięcie 1.1.1 Aktywni razem – otwórz
Nabór nr 2/2019/G – Przedsięwzięcie 1.1.1 Aktywni razem – otwórz

Nabór nr 4/2019/G – Przedsięwzięcie 1.3.1 Tacy sami – otwórz

Nabór nr 6/2019/G – Przedsięwzięcie 1.5.1 Dziedzictwo dla rozwoju – otwórz

Nabór nr 8/2019/G – Przedsięwzięcie 1.5.1 Dziedzictwo dla rozwoju – otwórz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM z dnia 29.10.2019 r. –   otwórz

Ogłoszenie o naborach – GRANTY

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia 29 listopada do dnia 20 grudnia 2019 r. będą prowadzone nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Ogłoszenia o naborach wniosków (9/2019/G – 15/2019/G)

Czytaj więcej ›

OGŁOSZENIE O NABORACH – OPERACJE

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia 29 listopada do dnia 20 grudnia 2019 r. będą prowadzone nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020


Ogłoszenie o naborze wniosków (Konkurs 2/2019 2.1.1. Kowale swego szczęścia)

Ogłoszenie o naborze wniosków (Konkurs 3/2019 2.3.1. Cudze chwalicie…)

Ogłoszenie o naborze wniosków (Konkurs 4/2019 3.3.1. Sama grusza nie wystarczy)

Ogłoszenie o naborze wniosków (Konkurs 5/2019 3.4.1. CO2? Nie dziękuję)

Czytaj więcej ›

Rolniczy handel detaliczny!

100 tys. zł – rusza nabór wniosków na ROLNICZY HANDEL DETALICZNY – wsparcie ARiMR.

Zachęcamy mieszańców terenu działania LGD AKTYWNI RAZEM (ubezpieczonych w KRUS)  do skorzystania ze wsparcia na dostosowanie pomieszczeń służących do prowadzenia małej działalności przetwórczej przez rolnika lub ich małżonków.

Więcej informacji:

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/rolniczy-handel-detaliczny-ze-wsparciem-arimr.html

Wyniki naboru wniosków nr 1/2019/G, 2/2019/G, 3/2019/G, 4/2019/G, 6/2019/G, 8/2019/G,

Szanowni Państwo,

Rada LGD AKTYWNI RAZEM we wtorek 29 października br. dokonała oceny i wyboru Grantobiorców w ramach planowanego do realizacji projektu grantowego.

Poniżej zamieszczamy protokół z oceny i wyboru Grantobiorców. Ostateczna lista wybranych Grantobiorców, zgodnie z „Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców”, zostanie zamieszczona po zakończeniu procedury odwoławczej.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia AKTYWNI RAZEM z dnia 29 października 2019 r.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM ws. oceny wniosków

Informujemy, że posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM ws. oceny wniosków, odbędzie się w dniu 29 października 2019 r. (wtorek) o godz. 1000 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie, przy ul. Stary Rynek 15.

PROJEKT WSPÓŁPRACY „ANCHOR”

FESTIWAL FOLKLORU JUŻ 6 PAŹDZIERNIKA!!!

Rajd Rowerowy SGTPG!