Regulamin rajdu rowerowego

Karta zgłoszenia osoby pełnoletniej

Karta zgłoszenia osoby niepełnoletniej

Gospodarstwa opiekuńcze szansą dla rozwoju obszarów wiejskich

…to tytuł projektu realizowanego w dniach 19-20 czerwca br., przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Płocku, w ramach Planu Działania  Krajowej  Sieci  Obszarów  Wiejskich  Programu  Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej ›

SPOTKANIA AKTYWIZUJĄCE

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM

 

serdecznie zaprasza

 

przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, przedsiębiorców oraz zainteresowanych mieszkańców obszaru gmin:

 

Brudzeń Duży, Gąbin – gmina miejsko-wiejska, Gostynin – gmina miejska, Gostynin – gmina wiejska, Iłów, Łąck, Nowy Duninów,

Pacyna, Szczawin Kościelny, Sanniki, Słubice

 

na spotkania aktywizujące

dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych

z budżetu Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy LEADER

 

Spotkania odbędą się:

 

– w dniu 12 lipca 2018 r. (czwartek) o godz. 1000

w sali konferencyjnej Fundacji AKTYWNI RAZEM w Łącku, przy ulicy Brzozowej 1

 

– w dniu 12 lipca 2018 r. (czwartek) o godz. 1700

w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu

 

– w dniu 13 lipca 2018 r. (piątek) o godz. 1300

w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie, przy ulicy Stary Rynek 15

 

Zapraszamy w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu!

 

Program spotkań:

 

– Nabory wniosków o przyznanie pomocy

– Budżet i zakres wsparcia LEADER w ramach PROW 2014-2020

– Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

– Koszty kwalifikowalne oraz kryteria i zasady wyboru operacji

– Wymogi realizacji i rozliczania operacji

– Konkurencyjny wybór ofert

– Indywidualne doradztwo

 

Przewidywany czas spotkań: 3 godz.

 

W celu potwierdzenia uczestnictwa w wybranym spotkaniu prosimy

o kontakt telefoniczny lub mailowy najpóźniej na 2 dni przed spotkaniem pod nr tel. 24 276 61 33, e-mail aktywni.razem@wp.pl

                                               

                                                   Prezes LGD AKTYWNI RAZEM – Agnieszka Żukowska

Informacja o wynikach naboru

Szanowni Wnioskodawcy,

informujemy, że w dniu 12.06.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM, na której zatwierdzono ocenę wniosków o powierzenie grantów założonych w ramach naboru 2/2017/G.

 

Wyniki oceny:

Lista wniosków o powierzenie grantów WYBRANYCH do dofinansowania przez LGD

Nabór nr 2/2017/G – Przedsięwzięcie 1.3.1 Tacy sami – pobierz listę

 

Lista wniosków REZERWOWYCH 

Nabór nr 2/2017/G – Przedsięwzięcie 1.3.1 Tacy sami – pobierz listę

 

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM z dnia 19.02.2018 r. –   pobierz protokół

Ogłoszenia o naborach wniosków

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia 9 lipca do dnia 3 sierpnia 2018 r. będą prowadzone nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

 

Ogłoszenia o naborach wniosków

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki
 1. Formularze wniosków o przyznanie pomocy
 2. Formularze wniosków o płatność
 3. Formularze umów o udzielenie wsparcia
 4. Lokalne kryteria wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium
 5. Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Lokalna Strategia Rozwoju, LSR)
 6. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji 
 7. Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru
 8. Zobowiązania informacyjne Wnioskodawcy
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną
 10. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych
 11. Procedura odwoławcza

 

Wyniki naboru wniosków nr 2/2017/G

Szanowni Państwo,

Rada LGD AKTYWNI RAZEM we wtorek 12 czerwca br. dokonała oceny i wyboru Grantobiorców w ramach planowanego do realizacji projektu grantowego.

Poniżej zamieszczamy protokół z oceny i wyboru Grantobiorców. Ostateczna lista wybranych Grantobiorców, zgodnie z „Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców”, zostanie zamieszczona po zakończeniu procedury odwoławczej.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia AKTYWNI RAZEM z dnia 12 czerwca 2018 r.

Polska Biega – Gąbin Biega 2018

18 czerwca zapraszamy do Gąbina na bieg rekreacyjny

Szczegółowe informacje