Szanowni Państwo, od najbliższego poniedziałku zapraszamy do biura LGD w Łącku, biuro w Gąbinie pozostaje nadal zamknięte. Prosimy o zachowanie podstawowych środków ostrożności w kontaktach z pracownikami biura.

Komunikat dot. trybu konkurencyjnego w ramach PROW 2014-2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300).

Zgodnie z art. 53 pkt 5 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. z dniem jej wejścia w życie (18.04.2020 r.) uchylone zostały przepisy dotyczące obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dla działań/poddziałań i pomocy technicznej realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Czytaj więcej ›

Ostateczna lista wybranych wniosków o powierzenie grantów – Konkursy nr 11/2019/G, 14/2019/G

Wyniki oceny:

Lista wniosków o powierzenie grantów WYBRANYCH do dofinansowania przez LGD

Nabór nr 11/2019/G – Przedsięwzięcie 1.4.1 Nie święci garnki lepią – otwórz

Nabór nr 14/2019/G – Przedsięwzięcie 2.3.1 Cudze chwalicie … – otwórz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD AKTYWNI RAZEM z dn. 30.01.2020 r. – otwórz

Uzupełniający nabór wniosków – Konkurs nr 15/2019/G

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia 26 lutego do dnia 13 marca 2020 r. będzie prowadzony uzupełniający nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Ogłoszenie o uzupełniającym naborze – Konkurs nr 15/2019/G


Dokumenty do pobrania

  1. Wzór wniosku o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego
  2. Generator wniosku

Konkurs nr 15/2019/G. Promocja rolnictwa ekologicznego i rolnictwa wspieranego przez społeczność, szkolenia, wizyty studyjne – otwórz

3. Instrukcja Generatora Wniosków

4. Lokalne kryteria wyboru Grantobiorców

5. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych LGD AKTYWNI RAZEM w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

6. Karta zgodności z LSR

7. Weryfikacja PROW

8. Weryfikacja celów i wskaźników LSR

9. Karta oceny wg lokalnych kryteriów

10. Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla LGD AKTYWNI RAZEM (LSR)

11. Wzór umowy o powierzeniu grantu
Oświadczenie dotyczące grup defaworyzowanych do umowy o powierzenie grantu

12. Wzór wniosku o rozliczenie grantu / sprawozdanie z realizacji grantu

13. Załącznik do wniosku o rozliczenie grantu – zestawienie rzeczowo-finansowe/ szczegółowy opis zadania

14. Załącznik do wniosku o rozliczenie grantu – wykaz dokumentów księgowych

Oświadczenia dotyczące grup defaworyzowanych do wniosku o rozliczenie grantu

15. Instrukcja rozliczenia transzy grantu

16. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu/ zasobach/kwalifikacjach, prowadzonej działalności

17. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną

18. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych (klauzula RODO Grantobiorcy)

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Informacja o wynikach naboru wniosków o powierzenie grantów – Konkursy nr 11/2019/G, 14/2019/G


Szanowni Grantobiorcy,

informujemy, że w dniu 30.01.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM podczas którego Rada LGD AKTYWNI RAZEM dokonała oceny i wyboru Grantobiorców w ramach planowanych do realizacji projektów grantowych.

Poniżej zamieszczamy protokół z oceny i wyboru Grantobiorców. Ostateczna lista wybranych Grantobiorców, zgodnie z „Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców”, zostanie zamieszczona po zakończeniu procedury odwoławczej.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD AKTYWNI RAZEM z dn. 30.01.2020 r. – otwórz

Informacja o wynikach naboru wniosków – Konkursy nr 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019

Szanowni Wnioskodawcy,

informujemy, że w dniu 30.02.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM, na której zatwierdzono ocenę wniosków założonych w ramach konkursów nr 2/2019, 3/2019, 4/2019. 5/2019.

Wyniki oceny:

1.Lista operacji zgodnych z LSR

Nabór nr 2/2019 – Przedsięwzięcie 2.1.1- Kowale swego szczęścia – otwórz

Nabór nr 3/2019 – Przedsięwzięcie 2.3.1 – Cudze chwalicie… – otwórz

Nabór nr 4/2019 – Przedsięwzięcie 3.3.1 – Sama grusza nie wystarczy – otwórz

Nabór nr 5/2019 – Przedsięwzięcie 2.3.1 – CO2? Nie dziękuję – otwórz

2.Lista operacji WYBRANYCH przez LGD

Nabór nr 2/2019 – Przedsięwzięcie 2.1.1- Kowale swego szczęścia – otwórz

Nabór nr 3/2019 – Przedsięwzięcie 2.3.1 – Cudze chwalicie… – otwórz

Nabór nr 4/2019 – Przedsięwzięcie 3.3.1 – Sama grusza nie wystarczy – otwórz

Nabór nr 5/2019 – Przedsięwzięcie 2.3.1 – CO2? Nie dziękuję – otwórz


3. Lista REZERWOWA operacji wybranych

Nabór nr 4/2019 – Przedsięwzięcie 3.3.1 – Sama grusza nie wystarczy – otwórz

3. Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM z dnia 30.01.2020 –  otwórz

Szanowni Państwo!

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM w związku z potrzebą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 (LSR), rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w dokumencie programowym.

Czytaj więcej ›

Poznaj i uratuj dla potomności historię swoich rodzinnych stron !

Szanowni mieszkańcy gmin: Brudzeń Duży, Nowy Duninów, Gostynin,  Miasto Gostynin, Łąck, Gąbin, Szczawin Kościelny, Pacyna, Sanniki,  Słubice i Iłów!

Działająca na terenie Waszej gminy Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM realizuje w partnerstwie z Lokalnymi Grupami Działania ZALEW ZEGRZYŃSKI i WSPÓLNY TRAKT (Polska) oraz ALTO CASERTANO (Włochy) międzynarodowy projekt współpracy „Dziedzictwo dla przyszłości – ANCHOR”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Czytaj więcej ›

Ogłoszenia o uzupełniających naborach – GRANTY

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia 14 stycznia do dnia 7 lutego 2020 r. będą prowadzone uzupełniające nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Ogłoszenia o uzupełniających naborach wniosków (9/2019/G, 10/2019/G, 12/2019/G, 13/2019/G, 15/2019/G)

Dokumenty do pobrania:

Czytaj więcej ›