SPOTKANIE AKTYWIZUJĄCE DOTYCZĄCE GRANTÓW

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM zaprasza na spotkanie aktywizujące dotyczące pozyskania środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy LEADER – GRANTY.

Czytaj więcej ›

OGŁOSZENIE O NABORACH WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia 30 listopada do dnia 15 grudnia 2017 r. będą prowadzone nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

 

Ogłoszenia o naborach wniosków

 

Dokumenty do pobrania:

 

1. Wzór wniosku o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego – otwórz

 

2. Generator wniosków (wybierz właściwy dla Przedsięwzięcia)

 

 

3. Instrukcja Generatora Wniosków – otwórz

 

4. Lokalne kryteria wyboru Grantobiorców – otwórz

 

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną – otwórz

 

6. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych LGD AKTYWNI RAZEM w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 – otwórz

 

7. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla LGD AKTYWNI RAZEM (LSR)otwórz

 

8. Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM – otwórz

 

9. Wzór umowy o powierzeniu grantu – otwórz

 

10. Wzór wniosku o rozliczenie grantu / sprawozdanie z realizacji grantu – otwórz

 

11. Załącznik do wniosku o rozliczenie grantu – zestawienie rzeczowo-finansowe – otwórz

 

12. Załącznik do wniosku o rozliczenie grantu – wykaz dokumentów księgowych – otwórz

 

13. Instrukcja rozliczenia transzy grantu – otwórz

 

14. Katalog dopuszczalnych stawek – otwórz

 

15. Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji – otwórz

 

16. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu załącznika „Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji – otwórz

 

17. Przykładowy wzór zapytania ofertowego – otwórz

„Systemy jakości żywności – wsparciem jakości produkcji”

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl , gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach, działaniach PROW 2014-2020, wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

 

„Systemy jakości żywności – wsparciem jakości produkcji”, to tytuł konferencji zrealizowanej w dniu 24 października br. przez MODR Warszawa Oddział Płock, w ramach Planu Działania  Krajowej  Sieci  Obszarów  Wiejskich  Programu  Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Partnerem projektu była Mazowiecka Izba Rolnicza z siedzibą w Parzniewie oraz Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem z siedzibą w Gąbinie. Realizacja projektu służy zwiększeniu udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

 

Czytaj więcej ›

Działania aktywizujące

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM w ramach aktywizacji mieszkańców obszaru LGD zorganizowała w poniedziałek (23 października) w Grzybowie (gm. Słubice) szkolenie z zakresu ekonomii społecznej pn. „Spółdzielnia socjalna jako forma przedsiębiorstwa społecznego”. Dla ponad 30 uczestników spotkanie było okazją do zapoznania się z niełatwą tematyką tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych. Swoimi praktycznymi doświadczeniami podzielili się przedstawiciele Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego oraz członkinie spółdzielni socjalnej „COR et MANUS. Jak u Eli”, które przygotowały też pyszny poczęstunek (m.in. napary z ziół, ciasta, ekologiczne chleby i sery z Grzybowa, kanapki oraz pasty do pieczywa). Szkolenie odbyło się w sali szkoleniowej Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego ZIARNO.

 

 

W dniach 27-29 października br. LGD organizuje wyjazd studyjny poświęcony innowacyjnym instrumentom aktywizacji gospodarczej i społecznej na obszarach wiejskich. W programie: przykłady małego przetwórstwa lokalnego, inkubator kuchenny, prezentacje gospodarstw opiekuńczych i projektów wspierających rozwój społeczny, promocja i marketing lokalnego dziedzictwa kulinarnego, promocja przedsiębiorczości i fundusz grantowy. Podczas wyjazdu odbędzie się promocja przetwórstwa z terenu LGD AKTYWNI RAZEM na Frymarku Bydgoskim, gdzie odbędzie się kolejny kiermasz produktów lokalnych. Będzie to okazja do zaprezentowania, tym razem poza obszarem LGD, oferty małego lokalnego przetwórstwa

Przetwórstwo mięsa w gospodarstwie rolnym

to tytuł projektu realizowanego przez MODR Warszawa Oddział Płock, w ramach Planu Działania  Krajowej  Sieci  Obszarów  Wiejskich  Programu  Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Partnerem projektu była Mazowiecka Izba Rolnicza z siedzibą w Parzniewie oraz Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem z siedzibą w Gąbinie. Projekt służy większej mobilizacji zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Czytaj więcej ›

Kiermasz produktów lokalnych podczas 12. Festiwalu Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej

W sobotę (14 października) w Hali Sportowo-Widowiskowej w Łącku odbył się kolejny Kiermasz produktów lokalnych zorganizowany przez Lokalną Grupa Działania AKTYWNI RAZEM.

 

Bogato zastawione stoiska lokalnych stowarzyszeń i twórców ludowych regionu prezentowały kulturę i tradycje północno-zachodniego Mazowsza, a także zachęcały uczestników Festiwalu do degustacji lokalnych potraw, często budząc u osób starszych wspomnienia smaków poznanych w młodości.

 

Na stoiska kiermaszowych można było kupić chleby, ekologiczne ciasteczka i sery regionalne, pierogi, miody i ciasta sezonowe. Nie zabrakło również powideł olenderskich i wędlin pochodzących z gospodarstwa ekologicznego.

 

Festiwal to też wspaniała okazja do zakupu oryginalnych prezentów wykonanych ręką twórców ludowych z regionu.

 


Kiermasz produktów lokalnych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

KIERMASZ MAŁEGO PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO

SZKOLENIE DOTYCZĄCE SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA AKTYWNI RAZEM serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące spółdzielni socjalnych

 Termin: 23 października 2017 r., godz. 12.00 – 16.00

Miejsce: Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne ZIARNO, Grzybów 1/2, gm. Słubice

Czytaj więcej ›

KIERMASZ PRODUKTÓW LOKALNYCH W ŁĄCKU!!

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM zaprasza w dniu 14 października 2017 r. (sobota) na Kiermasz produktów lokalnych organizowany w Łącku podczas 12. Festiwalu Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej „Od Kujawiaka do Oberka” .

Czytaj więcej ›

„Innowacyjne instrumenty aktywizacji gospodarczej i społecznej na obszarach wiejskich” – zaproszenie na wyjazd studyjny

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM w dniach 27 – 29 października br. organizuje wyjazd studyjny na teren woj. kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego pn. Innowacyjne instrumenty aktywizacji gospodarczej i społecznej na obszarach wiejskich”.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla 30 osób z terenu LGD: rolników, osób prywatnych zajmujących się lub planujących rozpoczęcie małego przetwórstwa lokalnego, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich lub powstałych na ich bazie stowarzyszeń, przedstawicieli samorządów i członków LGD.

 

Przewodnim celem wyjazdu jest aktywizacja mieszkańców obszaru LGD AKTYWNI RAZEM na rzecz poszukiwania i wdrażania alternatywnych form pozarolniczej działalności mieszkańców obszarów wiejskich, w tym rozwiązań wspierających rozwój przedsiębiorczości w obszarze małego przetwórstwa lokalnego, gospodarstw opiekuńczych i ekonomii społecznej.Wyjazd studyjny będzie okazją do pozyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie formalnych i nieformalnych wielosektorowych partnerstw realizujących projekty z zakresu promocji przetwórstwa lokalnego, inicjatyw ekonomii społecznej czy też realizacji działań mających na celu stworzenie i wypromowanie rozpoznawalnej marki regionu. Uczestnicy zapoznają się z funkcjonowaniem inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w Minikowie (woj. kujawsko-pomorskie) oraz zdobędą wiedzę o aspektach prawnych powstania i funkcjonowania inkubatora. Program wyjazdu obejmuje również tematykę organizacji gospodarstw opiekuńczych na bazie doświadczeń holenderskich oraz aspekt zarządzania projektami angażującymi przedstawicieli społeczności lokalnej.

 

Wyjazd studyjny jest wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Stowarzyszenie zapewnia uczestnikom transport, nocleg i wyżywienie.

 

Do udziału w szkoleniu wyjazdowym serdecznie zapraszamy osoby z obszaru działania jedenastu gmin i miast LGD AKTYWNI RAZEM, które zajmują się małym przetwórstwem lub zamierzają podjąć taką działalność, a także przedstawicieli instytucji i organizacji, które mogą zaangażować się w pomoc przy tworzeniu partnerstwa lub promocji i organizacji imprez wspomagających lokalne przetwórstwo, a także osoby prywatne i właścicieli gospodarstw agroturystycznych, którzy są wstępnie zainteresowani stworzeniem u siebie gospodarstwa opiekuńczego.

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 24 276 61 33 oraz o wypełnienie i odesłanie na adres: ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck do dnia 16 października 2017 r. (poniedziałek) formularza zgłoszeniowego.

 

W przypadku dużego zainteresowania udziałem w szkoleniu, LGD przeprowadzi dodatkowo postępowanie rekrutacyjne kierując się przy wyborze uczestników możliwością realizacji przez uczestników  szkolenia wskaźników tematycznych realizowanej operacji.

 

Program wyjazdu

Karta zgłoszeniowa