III Rajd Pieszy Szlakiem Miejsc Pamięci już dzisiaj!

Zaproszenie

”Gospodarstwa opiekuńcze szansą dla rozwoju obszarów wiejskich”

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie  Oddział w Płocku przystąpił do realizacji projektu: ”Gospodarstwa opiekuńcze szansą dla rozwoju obszarów wiejskich”, realizowanego w ramach Planu Działania  Krajowej  Sieci  Obszarów  Wiejskich  Programu  Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

W ramach projektu, w  Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie w dniach 19-20 czerwca  br. zostanie przeprowadzone,  szkolenie dla 20 osób nt:

 

-rolnictwo społeczne, jako jeden z kierunków rozwoju obszarów wiejskich,

-doświadczenia Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz kilku państw Unii Europejskiej, we wdrażaniu gospodarstw opiekuńczych,

-wizytacja 5 gospodarstw opiekuńczych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jako  dobre praktyki tworzenia i funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych świadczących opiekę dzienną.

 

Projekt skierowany jest do rolników lub domowników z powiatu gostynińskiego, płockiego i sierpeckiego, chcących zdobyć wiedzę na temat tworzenia i funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych. O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje termin zgłoszenia uczestnika.

 

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o zgłoszenie się do doradcy rolniczego MODR O/Płock, dyżurującego w urzędzie gminy, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania,  na terenie powiatu gostynińskiego, płockiego lub sierpeckiego lub do osoby  bezpośrednio realizującej projekt: Jadwiga Przedpełska MODR Oddział Płock ul. Zglenickiego 42 D, tel.: 24/268-60-88, email: jadwiga.przedpelska@modr.mazowsze.pl

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 czerwca 2018 r.

 

Zaproszenie

Program wyjazdu studyjnego

 

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl , gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach, działaniach PROW 2014-2020, wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

 

Zapraszamy do udziału!

Partner projektu – LGD AKTYWNI RAZEM

XVIII „Otwarcie lasu”, 9 czerwca 2018, Rzepki, Gm. Iłów

Zaproszenie

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM ws. oceny wniosków

Informujemy, że posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM ws. oceny wniosków, odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 1200 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie, przy ul. Stary Rynek 15.

Przypomnienie o obowiązku informowania i rozpowszechniania informacji o otrzymanej pomocy

Szanowni Państwo Beneficjenci pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),

 

przypominamy o obowiązku informowania i rozpowszechniania informacji o otrzymanej pomocy.

UE wymaga informowania opinii publicznej i wszystkich zainteresowanych, że przedsięwzięcia współfinansowane ze środków EFRROW mogły zostać zrealizowane właśnie dzięki unijnej pomocy finansowej. Opis obowiązków informacyjnych oraz wskazówki do ich wypełnienia zostały  przygotowane w postaci Księgi Wizualizacji znaku PROW.

 

Beneficjent w okresie realizacji operacji powinien… Czytaj więcej ›

Materiały na Walne Zebranie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM

Materiały na posiedzenie Rady Fundacji AKTYWNI RAZEM

Sprawozdanie z działalności Fundacji AKTYWNI RAZEM za 2017 r.

Bilans

Rachunek zysków i strat

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz informacje uzupełniające do bilansu

Aktualny HARMONOGRAM planowanych naborów wniosków

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem planowanych naborów wniosków:

HARMONOGRAM

 

Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków o powierzenie grantów

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia 13 kwietnia do dnia 27 kwietnia 2018 r. będzie prowadzony uzupełniający nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

Czytaj więcej ›