Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków o powierzenie grantów

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia 13 kwietnia do dnia 27 kwietnia 2018 r. będzie prowadzony uzupełniający nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

Czytaj więcej ›

Informacja o wynikach naborów

Szanowni Wnioskodawcy,

informujemy, że w dniu 19.02.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM, na której zatwierdzono ocenę wniosków o powierzenie grantów założonych w ramach naborów 1/2017/G, 3/2017/G.

Czytaj więcej ›

Informacja dla wnioskodawców!

Szanowni Państwo,

Rada LGD AKTYWNI RAZEM w poniedziałek 19 lutego br. dokonała oceny i wyboru Grantobiorców w ramach planowanych do realizacji projektów grantowych. Znaczna konkurencja w konkursach 1/2017/G oraz 3/2017/G sprawiła, że większość wniosków mimo spełnienia formalnych warunków, nie zmieściła się w limicie środków przeznaczonych na zaplanowane nabory. Czytaj więcej ›

Szanowni Państwo!

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że podczas posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD AKTYWNI RAZEM dnia 19 lutego 2018 r. w ramach procedury odwoławczej, Rada LGD AKTYWNI RAZEM dokonała zmiany podjętego rozstrzygnięcia.

Czytaj więcej ›

Posiedzenie Rady LGD

Szanowni Państwo,

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM,  odbędzie się w dniu 19 lutego 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1100 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie, przy ul. Stary Rynek 15. Posiedzenie dotyczyć będzie rozpatrzenia wniosków o powierzenie grantów, oceny i wyboru Grantobiorców oraz ustalenia kwot wsparcia. A także przedstawienia rozstrzygnięcia Zarządu Województwa Mazowieckiego ws. ponownej oceny złożonych protestów, weryfikacji wyników dokonanej oceny Rady w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w protestach.

XI edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2017

Samorząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów żywności organizuje XI edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2017.

Konkurs zaplanowany został z myślą o jak najszerszym gronie producentów żywności z terenu województwa mazowieckiego. Szeroka formuła Konkursu pozwala na skierowanie zaproszenia do udziału nie tylko do firm komercyjnych, ale także do podmiotów i organizacji zajmujących się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę, takich jak: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne, osoby fizyczne, które mogą udokumentować swoją działalność posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych. Zgłoszony produkt powinien być powtarzalny, by można go było promować przy różnych okazjach.  Czytaj więcej ›

Uzupełniający nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach konkursu nr 2/2017/G w zakresie Przedsięwzięcia 1.3.1.Tacy sami

LGD AKTYWNI RAZEM zawiadamia o konieczności przeprowadzenia uzupełniającego naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach konkursu nr 2/2017/G w zakresie Przedsięwzięcia 1.3.1.Tacy sami.

 

Do biura LGD wpłynęło 8 wniosków na łączną kwotę 40 000,00 zł, a minimalna całkowita wartość operacji o jaką Lokalna Grupa Działania może wnioskować na projekt grantowy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego to 50 000,00 zł.  (zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 /Dz.U. 2015 poz 1570 z późn. zm./).

 

Informujemy, że uzupełniający nabór wniosków o powierzenie grantów odbędzie się najprawdopodobniej w I kwartale 2018 r. po uprzednim zaakceptowaniu przez Samorząd Województwa Procedury grantowej zaktualizowanej o nowe wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przypominamy, że zgodnie z Procedurą grantową i Wytycznymi MRiRW warunki konkursu nie mogą ulec zmianie, zatem limit dostępnych środków w całym konkursie będzie nadal wynosił 50 000,00 zł.

VII Gala Noworoczna w Gąbinie, 27 stycznia 2018 r.

Gala Noworoczna – Plakat

Wesołych Świąt

Zmiana miejsca spotkania aktywizującego

Szanowni Państwo, 

 

w związku z dużym zainteresowaniem spotkaniem aktywizującym, które odbędzie się 6 grudnia (środa) informujemy o zmianie miejsca spotkania.

 

Zapraszamy do Sali konferencyjnej w Hali Widowiskowo – Sportowej w Łącku.