Konkurs – 2/2017/G – odstąpienie Grantobiorcy od realizacji zadania i uruchomienie listy rezerwowej

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje o uruchomieniu listy rezerwowej Grantobiorców wybranych w naborze nr 2/2017/G w ramach Przedsięwzięcia 1.3.1. Tacy sami Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla LGD AKTYWNI RAZEM (LSR).

Czytaj więcej ›

Informacja o wynikach naboru wniosków – Konkurs nr 1/2019

Szanowni Wnioskodawcy,

informujemy, że w dniu 12.07.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM, na której zatwierdzono ocenę wniosków założonych w ramach naboru 1/2019.

Wyniki oceny:

1.Lista operacji zgodnych z LSR

Nabór nr 1/2019 – Przedsięwzięcie 2.2.1 Ekonomia z ludzką twarzą – otwórz

2.Lista operacji WYBRANYCH przez LGD

Nabór nr 1/2019 – Przedsięwzięcie 2.2.1 Ekonomia z ludzką twarzą – otwórz

3. Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM z dnia 12.07.2019 –  otwórz

Informacja o wynikach naboru wniosków – Konkurs nr 5/2019/G, 7/2019/G

Szanowni Państwo,

Rada LGD AKTYWNI RAZEM we wtorek 12 lipca br. dokonała oceny i wyboru Grantobiorców w ramach planowanego do realizacji projektu grantowego.

Poniżej zamieszczamy protokół z oceny i wyboru Grantobiorców. Ostateczna lista wybranych Grantobiorców, zgodnie z „Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców”, zostanie zamieszczona po zakończeniu procedury odwoławczej.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia AKTYWNI RAZEM z dnia 12 lipca 2019 r. – otwórz

Powstaje Strategia Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego – zaproszenie do współpracy

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA z Rzuchowej (gm. Pleśna, woj. małopolskie) wraz z partnerami operacji zaprasza do udziału w budowie oddolnej Strategii Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego. Ten ważny i ambitny projekt jest skierowany do producentów żywności ekologicznej z terenu czterech województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Inicjatorzy przedsięwzięcia są również otwarci na pomysły osób mieszkających w innych województwach. Strategia ma odmienić polską wieś i dać rolnikom, producentom żywności ekologicznej narzędzia do prowadzenia dochodowej działalności na rynku zdominowanym przez dużych graczy, jak też zacieśnić współpracę w zakresie prowadzenia wspólnej i spójnej promocji.

Czytaj więcej ›

IX FESTIWAL GINĄCYCH ZAWODÓW

Ogłoszenia o uzupełniających naborach – GRANTY

Ogłoszenia o uzupełniających naborach wniosków (1/2019/G, 2/2019/G, 3/2019/G, 4/2019/G, 6/2019/G, 8/2019/G)


Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia 22 lipca do dnia 14 sierpnia 2019 r. będą prowadzone uzupełniające nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Dokumenty do pobrania:

Czytaj więcej ›

PROJEKT WSPÓŁPRACY HESTIA

„HESTIA – Culinary & Natural Heritage for Tourism and Identity / HESTIA – Dziedzictwo kulinarne i przyrodnicze dla turystyki i tożsamości”

Spotkanie inicjujące zostało zorganizowane na terenie LGD AKTYWNI w celu przedyskutowania szczegółów działań projektu HESTIA i osiągnięcia jednakowego rozumienia celów i sposobu realizacji projektu.

Czytaj więcej ›

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM

Szanowni Państwo! Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że Walne Zebranie Członków odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 12.00 w Ośrodku Rekreacyjno-Szkoleniowym w Cierszewie, gm. Brudzeń Duży.

Czytaj więcej ›