Kiermasz produktów lokalnych podczas 12. Festiwalu Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej

W sobotę (14 października) w Hali Sportowo-Widowiskowej w Łącku odbył się kolejny Kiermasz produktów lokalnych zorganizowany przez Lokalną Grupa Działania AKTYWNI RAZEM.

 

Bogato zastawione stoiska lokalnych stowarzyszeń i twórców ludowych regionu prezentowały kulturę i tradycje północno-zachodniego Mazowsza, a także zachęcały uczestników Festiwalu do degustacji lokalnych potraw, często budząc u osób starszych wspomnienia smaków poznanych w młodości.

 

Na stoiska kiermaszowych można było kupić chleby, ekologiczne ciasteczka i sery regionalne, pierogi, miody i ciasta sezonowe. Nie zabrakło również powideł olenderskich i wędlin pochodzących z gospodarstwa ekologicznego.

 

Festiwal to też wspaniała okazja do zakupu oryginalnych prezentów wykonanych ręką twórców ludowych z regionu.

 


Kiermasz produktów lokalnych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

KIERMASZ MAŁEGO PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO

SZKOLENIE DOTYCZĄCE SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA AKTYWNI RAZEM serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące spółdzielni socjalnych

 Termin: 23 października 2017 r., godz. 12.00 – 16.00

Miejsce: Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne ZIARNO, Grzybów 1/2, gm. Słubice

Czytaj więcej ›

KIERMASZ PRODUKTÓW LOKALNYCH W ŁĄCKU!!

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM zaprasza w dniu 14 października 2017 r. (sobota) na Kiermasz produktów lokalnych organizowany w Łącku podczas 12. Festiwalu Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej „Od Kujawiaka do Oberka” .

Czytaj więcej ›

„Innowacyjne instrumenty aktywizacji gospodarczej i społecznej na obszarach wiejskich” – zaproszenie na wyjazd studyjny

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM w dniach 27 – 29 października br. organizuje wyjazd studyjny na teren woj. kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego pn. Innowacyjne instrumenty aktywizacji gospodarczej i społecznej na obszarach wiejskich”.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla 30 osób z terenu LGD: rolników, osób prywatnych zajmujących się lub planujących rozpoczęcie małego przetwórstwa lokalnego, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich lub powstałych na ich bazie stowarzyszeń, przedstawicieli samorządów i członków LGD.

 

Przewodnim celem wyjazdu jest aktywizacja mieszkańców obszaru LGD AKTYWNI RAZEM na rzecz poszukiwania i wdrażania alternatywnych form pozarolniczej działalności mieszkańców obszarów wiejskich, w tym rozwiązań wspierających rozwój przedsiębiorczości w obszarze małego przetwórstwa lokalnego, gospodarstw opiekuńczych i ekonomii społecznej.Wyjazd studyjny będzie okazją do pozyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie formalnych i nieformalnych wielosektorowych partnerstw realizujących projekty z zakresu promocji przetwórstwa lokalnego, inicjatyw ekonomii społecznej czy też realizacji działań mających na celu stworzenie i wypromowanie rozpoznawalnej marki regionu. Uczestnicy zapoznają się z funkcjonowaniem inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w Minikowie (woj. kujawsko-pomorskie) oraz zdobędą wiedzę o aspektach prawnych powstania i funkcjonowania inkubatora. Program wyjazdu obejmuje również tematykę organizacji gospodarstw opiekuńczych na bazie doświadczeń holenderskich oraz aspekt zarządzania projektami angażującymi przedstawicieli społeczności lokalnej.

 

Wyjazd studyjny jest wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Stowarzyszenie zapewnia uczestnikom transport, nocleg i wyżywienie.

 

Do udziału w szkoleniu wyjazdowym serdecznie zapraszamy osoby z obszaru działania jedenastu gmin i miast LGD AKTYWNI RAZEM, które zajmują się małym przetwórstwem lub zamierzają podjąć taką działalność, a także przedstawicieli instytucji i organizacji, które mogą zaangażować się w pomoc przy tworzeniu partnerstwa lub promocji i organizacji imprez wspomagających lokalne przetwórstwo, a także osoby prywatne i właścicieli gospodarstw agroturystycznych, którzy są wstępnie zainteresowani stworzeniem u siebie gospodarstwa opiekuńczego.

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 24 276 61 33 oraz o wypełnienie i odesłanie na adres: ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck do dnia 16 października 2017 r. (poniedziałek) formularza zgłoszeniowego.

 

W przypadku dużego zainteresowania udziałem w szkoleniu, LGD przeprowadzi dodatkowo postępowanie rekrutacyjne kierując się przy wyborze uczestników możliwością realizacji przez uczestników  szkolenia wskaźników tematycznych realizowanej operacji.

 

Program wyjazdu

Karta zgłoszeniowa

 

KONFERENCJA

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Płocku, przystąpił do realizacji projektu: ”Systemy jakości żywności – wsparciem jakości produkcji”, realizowanego w ramach Planu Działania  Krajowej  Sieci  Obszarów  Wiejskich  Programu  Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Czytaj więcej ›

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM zaprasza na Kiermasz Produktów Lokalnych, który odbędzie się 14 października 2017 r. w Hali Sportowej w Łącku, podczas 12. Festiwalu Folkloru „Od Kujawiaka do Oberka”.

Rozpatrzenie protestów

Szanowni Wnioskodawcy,

informujemy, że w dniu 29 września 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM w celu rozpatrzenia protestów złożonych w ramach naborów nr 2/2017, 3/2017 oraz 5/2017.

 

Wyniki oceny:

 

1.Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

Nabór nr 1/2017 – Przedsięwzięcie 1.5.1 Dziedzictwo dla rozwoju – pobierz listę

Nabór nr 2/2017 – Przedsięwzięcie 2.1.1 Kowale swego szczęścia – pobierz listę

Nabór nr 3/2017 – Przedsięwzięcie 3.2.1 Nuda? Nie u nas! – pobierz listę

Nabór nr 4/2017 – Przedsięwzięcie 3.4.1 CO2? Nie, dziękuję – pobierz listę

Nabór nr 5/2017 – Przedsięwzięcie 2.1.1 Kowale swego szczęścia – pobierz listę

Nabór nr 6/2017 – Przedsięwzięcie 3.2.1 Nuda? Nie u nas! – pobierz listę

Nabór nr 7/2017 – Przedsięwzięcie 3.3.1 Sama grusza nie wystarczy – pobierz listę

Nabór nr 8/2017 – Przedsięwzięcie 3.4.1 CO2? Nie, dziękuję – pobierz listę

 

2.Listy operacji WYBRANYCH przez LGD

Nabór nr 1/2017 – Przedsięwzięcie 1.5.1 Dziedzictwo dla rozwoju – pobierz listę

Nabór nr 2/2017 – Przedsięwzięcie 2.1.1 Kowale swego szczęścia – pobierz listę (lista zmieniona przez Radę LGD AKTYWNI RAZEM dn. 29.09.2017 r.)

Nabór nr 3/2017 – Przedsięwzięcie 3.2.1 Nuda? Nie u nas! – pobierz listę (lista zmieniona przez Radę LGD AKTYWNI RAZEM dn. 29.09.2017 r.)

Nabór nr 4/2017 – Przedsięwzięcie 3.4.1 CO2? Nie, dziękuję – pobierz listę

Nabór nr 5/2017 – Przedsięwzięcie 2.1.1 Kowale swego szczęścia – pobierz listę

Nabór nr 6/2017 – Przedsięwzięcie 3.2.1 Nuda? Nie u nas! – pobierz listę

Nabór nr 7/2017 – Przedsięwzięcie 3.3.1 Sama grusza nie wystarczy – pobierz listę

Nabór nr 8/2017 – Przedsięwzięcie 3.4.1 CO2? Nie, dziękuję – pobierz listę

 

 

3. Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM z dnia 29.09.2017 –   pobierz

 

 

Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne ZIARNO zaprasza 1 października 2017 r. do Grzybowa na Święto Michała

ZAPROSZENIE