Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM ws. oceny wniosków

Informujemy, że posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM ws. oceny wniosków, odbędzie się w dniu 04 września 2018 r. (wtorek) o godz. 1300 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie, przy ul. Stary Rynek 15.

Konkurs – 1/2017/G – rezygnacja wybranego Grantobiorcy i uruchomienie listy rezerwowej

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje o uruchomieniu listy rezerwowej Grantobiorców wybranych w naborze nr 1/2017/G w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1. Aktywni Razem Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla LGD AKTYWNI RAZEM (LSR).

 

Konkurs dotyczył wyboru wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego w zakresie tematycznym rozwoju oferty i infrastruktury rekreacyjnej.

 

Zgodnie z Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych LGD AKTYWNI RAZEM w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 rezygnacja z realizacji zadania złożona przez Klub Sportowy „Szopen” Sanniki powoduje włączenie do projektu grantowego w ramach limitu dostępnych środków znajdującego się na pierwszym miejscu listy rezerwowej Stowarzyszenia Gminny Klub Sportowy Fala Nowy Duninów.

 

 

Regulamin rajdu rowerowego

Karta zgłoszenia osoby pełnoletniej

Karta zgłoszenia osoby niepełnoletniej

Gospodarstwa opiekuńcze szansą dla rozwoju obszarów wiejskich

…to tytuł projektu realizowanego w dniach 19-20 czerwca br., przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Płocku, w ramach Planu Działania  Krajowej  Sieci  Obszarów  Wiejskich  Programu  Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej ›

SPOTKANIA AKTYWIZUJĄCE

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM

 

serdecznie zaprasza

 

przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, przedsiębiorców oraz zainteresowanych mieszkańców obszaru gmin:

 

Brudzeń Duży, Gąbin – gmina miejsko-wiejska, Gostynin – gmina miejska, Gostynin – gmina wiejska, Iłów, Łąck, Nowy Duninów,

Pacyna, Szczawin Kościelny, Sanniki, Słubice

 

na spotkania aktywizujące

dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych

z budżetu Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy LEADER

 

Spotkania odbędą się:

 

– w dniu 12 lipca 2018 r. (czwartek) o godz. 1000

w sali konferencyjnej Fundacji AKTYWNI RAZEM w Łącku, przy ulicy Brzozowej 1

 

– w dniu 12 lipca 2018 r. (czwartek) o godz. 1700

w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu

 

– w dniu 13 lipca 2018 r. (piątek) o godz. 1300

w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie, przy ulicy Stary Rynek 15

 

Zapraszamy w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu!

 

Program spotkań:

 

– Nabory wniosków o przyznanie pomocy

– Budżet i zakres wsparcia LEADER w ramach PROW 2014-2020

– Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

– Koszty kwalifikowalne oraz kryteria i zasady wyboru operacji

– Wymogi realizacji i rozliczania operacji

– Konkurencyjny wybór ofert

– Indywidualne doradztwo

 

Przewidywany czas spotkań: 3 godz.

 

W celu potwierdzenia uczestnictwa w wybranym spotkaniu prosimy

o kontakt telefoniczny lub mailowy najpóźniej na 2 dni przed spotkaniem pod nr tel. 24 276 61 33, e-mail aktywni.razem@wp.pl

                                               

                                                   Prezes LGD AKTYWNI RAZEM – Agnieszka Żukowska

Informacja o wynikach naboru

Szanowni Wnioskodawcy,

informujemy, że w dniu 12.06.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM, na której zatwierdzono ocenę wniosków o powierzenie grantów założonych w ramach naboru 2/2017/G.

 

Wyniki oceny:

Lista wniosków o powierzenie grantów WYBRANYCH do dofinansowania przez LGD

Nabór nr 2/2017/G – Przedsięwzięcie 1.3.1 Tacy sami – pobierz listę

 

Lista wniosków REZERWOWYCH 

Nabór nr 2/2017/G – Przedsięwzięcie 1.3.1 Tacy sami – pobierz listę

 

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM z dnia 19.02.2018 r. –   pobierz protokół

Ogłoszenia o naborach wniosków

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia 9 lipca do dnia 3 sierpnia 2018 r. będą prowadzone nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

 

Ogłoszenia o naborach wniosków

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki
 1. Formularze wniosków o przyznanie pomocy
 2. Formularze wniosków o płatność
 3. Formularze umów o udzielenie wsparcia
 4. Lokalne kryteria wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium
 5. Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Lokalna Strategia Rozwoju, LSR)
 6. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji 
 7. Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru
 8. Zobowiązania informacyjne Wnioskodawcy
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną
 10. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych
 11. Procedura odwoławcza