Ostateczna lista wybranych wniosków o powierzenie grantów – Konkurs nr 1/2020/G

Wyniki oceny:

Lista wniosków o powierzenie grantów WYBRANYCH do dofinansowania przez LGD

Nabór nr 1/2020/G – Przedsięwzięcie 3.1.1 Jest tylko jedna Ziemia – otwórz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD AKTYWNI RAZEM z dn. 12.08.2020 r. – otwórz

Informacja o wynikach naboru wniosków o powierzenie grantów – Konkurs nr 1/2020/G

Szanowni Grantobiorcy,

informujemy, że w dniu 12.08.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM podczas którego Rada LGD AKTYWNI RAZEM dokonała oceny i wyboru Grantobiorców w ramach planowanych do realizacji projektów grantowych.

Poniżej zamieszczamy protokół z oceny i wyboru Grantobiorców. Ostateczna lista wybranych Grantobiorców, zgodnie z „Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców”, zostanie zamieszczona po zakończeniu procedury odwoławczej.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD AKTYWNI RAZEM z dn. 12.08.2020 r. – otwórz

Informacja o wynikach naboru wniosków – Konkurs nr 1/2020

Szanowni Wnioskodawcy,

informujemy, że w dniu 12.08.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM, na której zatwierdzono ocenę wniosków założonych w ramach konkursu nr 1/2020

Wyniki oceny:

1.Lista operacji zgodnych z LSR

Konkurs nr 1/2020 – Przedsięwzięcie 3.4.1 CO2? Nie dziękuję – otwórz

2.Lista operacji WYBRANYCH przez LGD

Konkurs nr 1/2020 – Przedsięwzięcie 3.4.1 CO2? Nie dziękuję – otwórz


3. Lista REZERWOWA operacji wybranych

Konkurs nr 1/2020 – Przedsięwzięcie 3.4.1 CO2? Nie dziękuję – otwórz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM z dnia 12.08.2020 r. –  otwórz

Czytaj więcej ›

Rolniku, przygotuj się do spisu!

Czytaj więcej ›

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM ws. oceny i wyboru wniosków

Informujemy, że posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM ws. oceny i wyboru wniosków, odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 12.00

Aktualny HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia 15 czerwca do dnia 30 czerwca 2020 r. będzie prowadzony nabór wniosków na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Ogłoszenie o naborze wniosków. Konkurs nr 1/2020. Przedsięwięcie 3.4.1. CO2? Nie dziękuję

Dokumenty do pobrania:

Czytaj więcej ›

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia 15 czerwca do dnia 30 czerwca 2020 r. będą prowadzone nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2020/G

Dokumenty do pobrania:

Czytaj więcej ›