Rolniku, przygotuj się do spisu!

Czytaj więcej ›

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM ws. oceny i wyboru wniosków

Informujemy, że posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM ws. oceny i wyboru wniosków, odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 12.00

Aktualny HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia 15 czerwca do dnia 30 czerwca 2020 r. będzie prowadzony nabór wniosków na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Ogłoszenie o naborze wniosków. Konkurs nr 1/2020. Przedsięwięcie 3.4.1. CO2? Nie dziękuję

Dokumenty do pobrania:

Czytaj więcej ›

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia 15 czerwca do dnia 30 czerwca 2020 r. będą prowadzone nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2020/G

Dokumenty do pobrania:

Czytaj więcej ›

Podpisane umowy na Projekty Grantowe!

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM 19 maja 2020 r. podpisała umowy na realizację kolejnych PROJEKTÓW GRANTOWYCH.

Czytaj więcej ›

Ostateczne listy wybranych i rezerwowych wniosków o powierzenie grantów – Konkursy nr 9/2019/G, 10/2019/G, 12/2019/G, 13/2019/G, 15/2019/G

Wyniki oceny:

Listy wniosków o powierzenie grantów WYBRANYCH do dofinansowania przez LGD

Nabór nr 9/2019/G – Przedsięwzięcie 1.2.1 Mądry Polak przed szkodą – otwórz
Nabór nr 10/2019/G – Przedsięwzięcie 1.2.1 Mądry Polak przed szkodą – otwórz

Nabór nr 12/2019/G – Przedsięwzięcie 1.4.1 Nie święci garnki lepią – otwórz

Nabór nr 13/2019/G – Przedsięwzięcie 2.2.1 Ekonomia z ludzką twarzą – otwórz

Nabór nr 15/2019/G – Przedsięwzięcie 2.4.1 Zdrowa żywność – lepsze życie – otwórz

Listy wniosków REZERWOWYCH
Nabór nr 9/2019/G – Przedsięwzięcie 1.2.1 Mądry Polak przed szkodą – otwórz
Nabór nr 10/2019/G – Przedsięwzięcie 1.2.1 Mądry Polak przed szkodą – otwórz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD AKTYWNI RAZEM z dnia 6.05.2020 r.otwórz

Informacja o wynikach naboru wniosków o powierzenie grantów – Konkursy nr 9/2019/G, 10/2019/G, 12/2019/G, 13/2019/G, 15/2019/G

Szanowni Grantobiorcy,

Poniżej zamieszczamy protokół z oceny i wyboru Grantobiorców. Ostateczna lista wybranych Grantobiorców, zgodnie z „Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców”, zostanie zamieszczona po zakończeniu procedury odwoławczej.


Informujemy, że w dniu 06.05.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM podczas którego Rada LGD AKTYWNI RAZEM dokonała oceny i wyboru Grantobiorców w ramach planowanych do realizacji projektów grantowych.


Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD AKTYWNI RAZEM z dnia 6.05.2020 r.otwórz

SARS-COV-2 – KOMUNIKAT DLA BENEFICJENTÓW

Prawne rozwiązania systemowe w odniesieniu do wszystkich instrumentów wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w odniesieniu do ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695).

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące stosowania zmienionych przepisów oraz rozwiązań w ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia:

Czytaj więcej ›