Nabory wniosków

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018. Przedsięwzięcie 3.2.1. Nuda? Nie u nas!/ Podejmowanie działalności gospodarczej – wersja pdf
 2. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2018. Przedsięwzięcie 3.2.1. Nuda nie u nas!/ Rozwijanie działalności gospodarczej – wersja pdf
 3. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2018. Przedsięwzięcie 3.3.1. Sama grusza nie wystarczy/ Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – wersja pdf
 4. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2018. Przedsięwzięcie 3.4.1. CO2? Nie dziękuję/ Podejmowanie działalności gospodarczej – wersja pdf
 5. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2018. Przedsięwzięcie 3.4.1. CO2? Nie dziękuję/ Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej, lub infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, lub kulturalnej – wersja pdf

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU/ KOREKTA LIST OPERACJI WYBRANYCH, NABORY 2/2018, 3/2018, 5/2018

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 1. Ogłoszenie o naborze. Konkurs nr 2/2017/G – wersja pdf

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 1. Ogłoszenie o naborze. Konkurs nr 1/2017/G – wersja pdf
 2. Ogłoszenie o naborze. Konkurs nr 2/2017/G – wersja pdf
 3. Ogłoszenie o naborze. Konkurs nr 3/2017/G – wersja pdf

 

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORÓW

 

 1. Ogłoszenie o naborze Nr 1/2017 – wersja pdf
 2. Ogłoszenie o naborze Nr 2/2017 – wersja pdf
 3. Ogłoszenie o naborze Nr 3/2017 – wersja pdf
 4. Ogłoszenie o naborze Nr 4/2017 – wersja pdf
 5. Ogłoszenie o naborze Nr 5/2017 – wersja pdf
 6. Ogłoszenie o naborze Nr 6/2017 – wersja pdf
 7. Ogłoszenie o naborze Nr 7/2017 – wersja pdf
 8. Ogłoszenie o naborze Nr 8/2017 – wersja pdf

           INFORMACJA O WYNIKACH NABORÓW

 

          INFORMACJA O WYNIKACH NABORU