Nabory wniosków

OGŁOSZENIA O NABORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH: (1/2019/G, 2/2019/G, 3/2019/G, 4/2019/G, 6/2019/G, 8/2019/G)  (dokumenty aplikacyjne…)


 1. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019/G. Przedsięwzięcie 1.1.1. Aktywni razem . Organizacja tematycznych wydarzeń integracyjnych z aktywnym udziałem mieszkańców oraz wykorzystaniem animatorów społecznych – wersja pdf
 2. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2019/G. Przedsięwzięcie 1.1.1. Aktywni razem. Organizacja tematycznych wydarzeń integracyjnych z aktywnym udziałem mieszkańców oraz wykorzystaniem animatorów społecznych – wersja pdf
 3. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2019/G. Przedsięwzięcie 1.1.1. Aktywni razem. Realizacja projektów współpracy podmiotów w obrębie sektorów i między nimi, w tym JST i NGO – wersja pdf
 4. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2019/G. Przedsięwzięcie 1.3.1. Tacy sami. Promocja i rozwój wolontariatu, tworzenie grup samopomocy, tworzenie grup wsparcia: wsparcie psychologiczne grup defaworyzowanych, działania edukacyjne dotyczące zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych – wersja pdf
 5. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2019/G. Przedsięwzięcie 1.5.1. Dziedzictwo dla rozwoju. Archiwizacja społeczna, tworzenie i rozwój gminnych izb pamięci – wersja pdf
 6. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2019/G. Przedsięwzięcie 1.5.1. Dziedzictwo dla rozwoju. Szkolenie i zatrudnienie animatorów kultury, tworzenie i realizacja programów kulturalnych dla świetlic – wersja pdf

OGŁOSZENIE O NABORZE: 1/2019 (dokumenty aplikacyjne…)

OGŁOSZENIA O NABORACH: 1/2019/G – 8/2019/G (dokumenty aplikacyjne…)


 1. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019/G. Przedsięwzięcie 1.1.1. Aktywni razem . Organizacja tematycznych wydarzeń integracyjnych z aktywnym udziałem mieszkańców oraz wykorzystaniem animatorów społecznych – wersja pdf
 2. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2019/G. Przedsięwzięcie 1.1.1. Aktywni razem. Organizacja tematycznych wydarzeń integracyjnych z aktywnym udziałem mieszkańców oraz wykorzystaniem animatorów społecznych – wersja pdf
 3. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2019/G. Przedsięwzięcie 1.1.1. Aktywni razem. Realizacja projektów współpracy podmiotów w obrębie sektorów i między nimi, w tym JST i NGO – wersja pdf
 4. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2019/G. Przedsięwzięcie 1.3.1. Tacy sami. Promocja i rozwój wolontariatu, tworzenie grup samopomocy, tworzenie grup wsparcia: wsparcie psychologiczne grup defaworyzowanych, działania edukacyjne dotyczące zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych – wersja pdf
 5. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2019/G. Przedsięwzięcie 1.3.1. Tacy sami. Integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną (usuwanie barier architektonicznych) – wersja pdf
 6. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2019/G. Przedsięwzięcie 1.5.1. Dziedzictwo dla rozwoju. Archiwizacja społeczna, tworzenie i rozwój gminnych izb pamięci – wersja pdf
 7. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2019/G. Przedsięwzięcie 1.5.1. Dziedzictwo dla rozwoju. Rozwój imprez i innych instrumentów promujących dziedzictwo kulturowe obszaru LGD – wersja pdf
 8. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2019/G. Przedsięwzięcie 1.5.1. Dziedzictwo dla rozwoju. Szkolenie i zatrudnienie animatorów kultury, tworzenie i realizacja programów kulturalnych dla świetlic – wersja pdf

OGŁOSZENIA O NABORACH: 1/2018 – 5/2018 (do pobrania)

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018. Przedsięwzięcie 3.2.1. Nuda? Nie u nas!/ Podejmowanie działalności gospodarczej – wersja pdf
 2. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2018. Przedsięwzięcie 3.2.1. Nuda nie u nas!/ Rozwijanie działalności gospodarczej – wersja pdf
 3. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2018. Przedsięwzięcie 3.3.1. Sama grusza nie wystarczy/ Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – wersja pdf
 4. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2018. Przedsięwzięcie 3.4.1. CO2? Nie dziękuję/ Podejmowanie działalności gospodarczej – wersja pdf
 5. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2018. Przedsięwzięcie 3.4.1. CO2? Nie dziękuję/ Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej, lub infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, lub kulturalnej – wersja pdf

ZMIENIONA LISTA OPERACJI WYBRANYCH W NABORZE 4/2018 z dnia 26 marca 2019 r.

PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA z dnia 26 marca 2019 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU/ KOREKTA LIST OPERACJI WYBRANYCH, NABORY 2/2018, 3/2018, 5/2018

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 1. Ogłoszenie o naborze. Konkurs nr 2/2017/G – wersja pdf

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 1. Ogłoszenie o naborze. Konkurs nr 1/2017/G – wersja pdf
 2. Ogłoszenie o naborze. Konkurs nr 2/2017/G – wersja pdf
 3. Ogłoszenie o naborze. Konkurs nr 3/2017/G – wersja pdf

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORÓW

 1. Ogłoszenie o naborze Nr 1/2017 – wersja pdf
 2. Ogłoszenie o naborze Nr 2/2017 – wersja pdf
 3. Ogłoszenie o naborze Nr 3/2017 – wersja pdf
 4. Ogłoszenie o naborze Nr 4/2017 – wersja pdf
 5. Ogłoszenie o naborze Nr 5/2017 – wersja pdf
 6. Ogłoszenie o naborze Nr 6/2017 – wersja pdf
 7. Ogłoszenie o naborze Nr 7/2017 – wersja pdf
 8. Ogłoszenie o naborze Nr 8/2017 – wersja pdf

           INFORMACJA O WYNIKACH NABORÓW

          INFORMACJA O WYNIKACH NABORU