Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM

Szanowni Państwo! Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że Walne Zebranie Członków odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 12.00 w Ośrodku Rekreacyjno-Szkoleniowym w Cierszewie, gm. Brudzeń Duży.

Czytaj więcej ›

Posiedzenie Rady Fundacji AKTYWNI RAZEM

Materiały będące przedmiotem obrad Rady Fundacji, która odbędzie się 27 czerwca 2019 r. w Cierszewie, gm. Brudzeń Duży:

Czytaj więcej ›

Rajd Rowerowy w Nowym Duninowie!!

AWARIA TELEFONU!!

W związku z awarią linii telefonicznej prosimy o kontakt
pod nr tel.: 519 785 238

Szanowni Państwo!

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia dzisiejszego nr tel. 793 853 960 NIE BĘDZIE AKTYWNY!!!


Prosimy o kontakt pod nr tel. 24 276 61 33

PROJEKT WSPÓŁPRACY „HESTIA”!!!

Ogłoszenie o naborach wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków (Konkurs nr 1/2019)


Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia 13 maja do dnia 7 czerwca 2019 r. będą prowadzone nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Czytaj więcej ›

Ogłoszenia o naborach – GRANTY

Ogłoszenia o naborach wniosków (1/2019/G – 8/2019/G)


Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia 13 maja do dnia 7 czerwca 2019 r. będą prowadzone nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Dokumenty do pobrania:

Czytaj więcej ›

WESOŁYCH ŚWIĄT

Zbliżają się wiosenne nabory wniosków w LGD AKTYWNI RAZEM

LGD wystąpiła do UMWM z prośbą o uzgodnienie naborów wniosków w terminie od 13 maja do 7 czerwca 2019 r.

Poniżej przedstawiamy rodzaj i tematykę najbliższych naborów.

Zaplanowane nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach projektów grantowych przedsięwzięcia 1.1.1 Aktywni razem:

  • Kształcenie lokalnych liderów, kształcenie animatorów społecznych
  • Organizacja tematycznych wydarzeń integracyjnych z aktywnym udziałem mieszkańców oraz wykorzystaniem animatorów społecznych
  • Realizacja projektów współpracy podmiotów w obrębie sektorów i między nimi, w tym JST i NGO

Zaplanowane nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach projektów grantowych przedsięwzięcia 1.3.1 Tacy sami:

  • Promocja i rozwój wolontariatu, tworzenie grup samopomocy, tworzenie grup wsparcia; wsparcie psychologiczne i pedagogiczne GD, działania edukacyjne dot. zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych
  • Integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną (usuwanie barier architektonicznych)

Zaplanowane nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach projektów grantowych przedsięwzięcia 1.5.1 Dziedzictwo dla rozwoju:

  • Archiwizacja społeczna; tworzenie i rozwój gminnych izb pamięci
  • Rozwój imprez i innych instrumentów promujących dziedzictwo kulturowe obszaru LGD
  • Szkolenie i zatrudnianie animatorów kultury, tworzenie i realizacja programów kulturalnych dla świetlic

Zaplanowane nabory wniosków na operacje w ramach przedsięwzięcia 2.2.1 Ekonomia z ludzką twarzą

  • Rozwijanie przedsiębiorstw ekonomii społecznej (PES)

Ogłoszenia na naborach zostaną zamieszczone na stronie internetowej po uzgodnieniu z UMWM.

Zapraszamy do kontaktu i ścisłej współpracy z LGD w trakcie planowania i przygotowywania wniosków.