Posiedzenie Rady LGD

Szanowni Państwo,

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM,  odbędzie się w dniu 19 lutego 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1100 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie, przy ul. Stary Rynek 15. Posiedzenie dotyczyć będzie rozpatrzenia wniosków o powierzenie grantów, oceny i wyboru Grantobiorców oraz ustalenia kwot wsparcia. A także przedstawienia rozstrzygnięcia Zarządu Województwa Mazowieckiego ws. ponownej oceny złożonych protestów, weryfikacji wyników dokonanej oceny Rady w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w protestach.

XI edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2017

Samorząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów żywności organizuje XI edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2017.

Konkurs zaplanowany został z myślą o jak najszerszym gronie producentów żywności z terenu województwa mazowieckiego. Szeroka formuła Konkursu pozwala na skierowanie zaproszenia do udziału nie tylko do firm komercyjnych, ale także do podmiotów i organizacji zajmujących się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę, takich jak: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne, osoby fizyczne, które mogą udokumentować swoją działalność posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych. Zgłoszony produkt powinien być powtarzalny, by można go było promować przy różnych okazjach.  Czytaj więcej ›

VII Gala Noworoczna w Gąbinie, 27 stycznia 2018 r.

Gala Noworoczna – Plakat

Wesołych Świąt

Zmiana miejsca spotkania aktywizującego

Szanowni Państwo, 

 

w związku z dużym zainteresowaniem spotkaniem aktywizującym, które odbędzie się 6 grudnia (środa) informujemy o zmianie miejsca spotkania.

 

Zapraszamy do Sali konferencyjnej w Hali Widowiskowo – Sportowej w Łącku.

 

 

SPOTKANIE AKTYWIZUJĄCE DOTYCZĄCE GRANTÓW

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM zaprasza na spotkanie aktywizujące dotyczące pozyskania środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy LEADER – GRANTY.

Czytaj więcej ›

OGŁOSZENIE O NABORACH WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia 30 listopada do dnia 15 grudnia 2017 r. będą prowadzone nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

 

Ogłoszenia o naborach wniosków

 

Dokumenty do pobrania:

 

1. Wzór wniosku o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego – otwórz

 

2. Generator wniosków (wybierz właściwy dla Przedsięwzięcia)

 

 

3. Instrukcja Generatora Wniosków – otwórz

 

4. Lokalne kryteria wyboru Grantobiorców – otwórz

 

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną – otwórz

 

6. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych LGD AKTYWNI RAZEM w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 – otwórz

 

7. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla LGD AKTYWNI RAZEM (LSR)otwórz

 

8. Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM – otwórz

 

9. Wzór umowy o powierzeniu grantu – otwórz

 

10. Wzór wniosku o rozliczenie grantu / sprawozdanie z realizacji grantu – otwórz

 

11. Załącznik do wniosku o rozliczenie grantu – zestawienie rzeczowo-finansowe – otwórz

 

12. Załącznik do wniosku o rozliczenie grantu – wykaz dokumentów księgowych – otwórz

 

13. Instrukcja rozliczenia transzy grantu – otwórz

 

14. Katalog dopuszczalnych stawek – otwórz

 

15. Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji – otwórz

 

16. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu załącznika „Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji – otwórz

 

17. Przykładowy wzór zapytania ofertowego – otwórz

„Systemy jakości żywności – wsparciem jakości produkcji”

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl , gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach, działaniach PROW 2014-2020, wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

 

„Systemy jakości żywności – wsparciem jakości produkcji”, to tytuł konferencji zrealizowanej w dniu 24 października br. przez MODR Warszawa Oddział Płock, w ramach Planu Działania  Krajowej  Sieci  Obszarów  Wiejskich  Programu  Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Partnerem projektu była Mazowiecka Izba Rolnicza z siedzibą w Parzniewie oraz Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem z siedzibą w Gąbinie. Realizacja projektu służy zwiększeniu udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

 

Czytaj więcej ›

Działania aktywizujące

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM w ramach aktywizacji mieszkańców obszaru LGD zorganizowała w poniedziałek (23 października) w Grzybowie (gm. Słubice) szkolenie z zakresu ekonomii społecznej pn. „Spółdzielnia socjalna jako forma przedsiębiorstwa społecznego”. Dla ponad 30 uczestników spotkanie było okazją do zapoznania się z niełatwą tematyką tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych. Swoimi praktycznymi doświadczeniami podzielili się przedstawiciele Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego oraz członkinie spółdzielni socjalnej „COR et MANUS. Jak u Eli”, które przygotowały też pyszny poczęstunek (m.in. napary z ziół, ciasta, ekologiczne chleby i sery z Grzybowa, kanapki oraz pasty do pieczywa). Szkolenie odbyło się w sali szkoleniowej Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego ZIARNO.

 

 

W dniach 27-29 października br. LGD organizuje wyjazd studyjny poświęcony innowacyjnym instrumentom aktywizacji gospodarczej i społecznej na obszarach wiejskich. W programie: przykłady małego przetwórstwa lokalnego, inkubator kuchenny, prezentacje gospodarstw opiekuńczych i projektów wspierających rozwój społeczny, promocja i marketing lokalnego dziedzictwa kulinarnego, promocja przedsiębiorczości i fundusz grantowy. Podczas wyjazdu odbędzie się promocja przetwórstwa z terenu LGD AKTYWNI RAZEM na Frymarku Bydgoskim, gdzie odbędzie się kolejny kiermasz produktów lokalnych. Będzie to okazja do zaprezentowania, tym razem poza obszarem LGD, oferty małego lokalnego przetwórstwa

Przetwórstwo mięsa w gospodarstwie rolnym

to tytuł projektu realizowanego przez MODR Warszawa Oddział Płock, w ramach Planu Działania  Krajowej  Sieci  Obszarów  Wiejskich  Programu  Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Partnerem projektu była Mazowiecka Izba Rolnicza z siedzibą w Parzniewie oraz Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem z siedzibą w Gąbinie. Projekt służy większej mobilizacji zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Czytaj więcej ›