PROJEKTY GRANTOWE

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM podpisała umowy na kolejne PROJEKTY GRANTOWE.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM

Szanowni Państwo! Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że Walne Zebranie Członków odbędzie się w dniu 24 września 2020 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie.

Czytaj więcej ›

Posiedzenie Rady Fundacji AKTYWNI RAZEM

Szanowni Państwo, informujemy że Posiedzenie Rady Fundacji AKTYWNI RAZEM odbędzie się w dniu 24 września 2020 r. (czwartek) o godz. 14.30 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie.

Czytaj więcej ›

Ostateczna lista wybranych wniosków o powierzenie grantów – Konkurs nr 1/2020/G

Wyniki oceny:

Lista wniosków o powierzenie grantów WYBRANYCH do dofinansowania przez LGD

Nabór nr 1/2020/G – Przedsięwzięcie 3.1.1 Jest tylko jedna Ziemia – otwórz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD AKTYWNI RAZEM z dn. 12.08.2020 r. – otwórz

Informacja o wynikach naboru wniosków o powierzenie grantów – Konkurs nr 1/2020/G

Szanowni Grantobiorcy,

informujemy, że w dniu 12.08.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM podczas którego Rada LGD AKTYWNI RAZEM dokonała oceny i wyboru Grantobiorców w ramach planowanych do realizacji projektów grantowych.

Poniżej zamieszczamy protokół z oceny i wyboru Grantobiorców. Ostateczna lista wybranych Grantobiorców, zgodnie z „Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców”, zostanie zamieszczona po zakończeniu procedury odwoławczej.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD AKTYWNI RAZEM z dn. 12.08.2020 r. – otwórz

Informacja o wynikach naboru wniosków – Konkurs nr 1/2020

Szanowni Wnioskodawcy,

informujemy, że w dniu 12.08.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM, na której zatwierdzono ocenę wniosków założonych w ramach konkursu nr 1/2020

Wyniki oceny:

1.Lista operacji zgodnych z LSR

Konkurs nr 1/2020 – Przedsięwzięcie 3.4.1 CO2? Nie dziękuję – otwórz

2.Lista operacji WYBRANYCH przez LGD

Konkurs nr 1/2020 – Przedsięwzięcie 3.4.1 CO2? Nie dziękuję – otwórz


3. Lista REZERWOWA operacji wybranych

Konkurs nr 1/2020 – Przedsięwzięcie 3.4.1 CO2? Nie dziękuję – otwórz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM z dnia 12.08.2020 r. –  otwórz

Czytaj więcej ›

Rolniku, przygotuj się do spisu!

Czytaj więcej ›

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM ws. oceny i wyboru wniosków

Informujemy, że posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM ws. oceny i wyboru wniosków, odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 12.00