23 lipca – Zapraszamy do Sannik! Wstęp wolny

„Zaufałem drodze”

Zapraszamy do składania ofert!

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI  RAZEM zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie projektów graficznych, składu oraz druku ulotek informacyjnych o gminach/miastach/powiatach leżących na terenie działania LGD AKTYWNI RAZEM

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – wzór oferty

JARMARK GOSTYNIŃSKI ŚW. JAKUBA 22-23 LIPCA 2017

Czytaj więcej ›

Regaty w Nowym Duninowie

Gmina Iłów zaprasza na imprezę plenerową „Płynie Wisła płynie po iłowskiej gminie”, 24.06.2017 r., przystań wodna w Suchodole nad Wisłą

Czytaj więcej ›

Spotkanie Informacyjno-Szkoleniowe

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM serdecznie zaprasza na spotkanie INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy LEADER Czytaj więcej ›

OGŁOSZENIE O NABORZE

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia 19 czerwca do dnia 18 lipca 2017 r. będzie prowadzony nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Ogłoszenia o naborach wniosków

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Formularze wniosków o przyznanie pomocy
  2. Formularze wniosków o płatność
  3. Formularze umów o udzielenie wsparcia 
  4. Lokalne kryteria wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium
  5. Lokalna Strategia Rozwoju 
  6. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji 
  7. Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru
  8. Zobowiązania informacyjne Wnioskodawcy 
  9. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną 

SPOTKANIE AKTYWIZUJĄCE

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM serdecznie zaprasza na SPOTKANIE AKTYWIZUJĄCE dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy LEADER. Spotkanie odbędzie się 6 czerwca (wtorek) w Gąbinie oraz 8 czerwca (czwartek) w Łącku.  Czytaj więcej ›

Wynik naboru na zastępstwo na stanowisko Specjalisty ds. doradztwa i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM, ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na zastępstwo na stanowisko Specjalisty ds. doradztwa i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, wybrana została Pani Barbara Heinzel-Żmudowska. Czytaj więcej ›

Posiedzenie Rady Fundacji AKTYWNI RAZEM

Szanowni Państwo,

Fundacja Aktywni Razem informuje, że posiedzenie Rady Fundacji odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2017 r. o godz. 13.30 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie. Czytaj więcej ›