Informacja o wynikach naboru

Szanowni Wnioskodawcy,

informujemy, że w dniu 04.09.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM, na której zatwierdzono ocenę wniosków założonych w ramach naborów 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018.

 

Wyniki oceny:

 

1.Listy operacji zgodnych z LSR

Nabór nr 1/2018 – Przedsięwzięcie 3.2.1 Nuda? Nie u nas! – pobierz listę

Nabór nr 2/2018 – Przedsięwzięcie 3.2.1 Nuda? Nie u nas! – pobierz listę

Nabór nr 3/2018 – Przedsięwzięcie 3.3.1 Sama grusza nie wystarczy – pobierz listę

Nabór nr 4/2018 – Przedsięwzięcie 3.4.1 CO2? Nie, dziękuję – pobierz listę

Nabór nr 5/2018 – Przedsięwzięcie 3.4.1 CO2? Nie, dziękuję – pobierz listę

 

 

2.Listy operacji WYBRANYCH przez LGD

Nabór nr 1/2018 – Przedsięwzięcie 3.2.1 Nuda? Nie u nas! – pobierz listę

Nabór nr 2/2018 – Przedsięwzięcie 3.2.1 Nuda? Nie u nas! – pobierz listę

Nabór nr 3/2018 – Przedsięwzięcie 3.3.1 Sama grusza nie wystarczy – pobierz listę

Nabór nr 4/2018 – Przedsięwzięcie 3.4.1 CO2? Nie, dziękuję – pobierz listę

Nabór nr 5/2018 – Przedsięwzięcie 3.4.1 CO2? Nie, dziękuję – pobierz listę

 

 

3. Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM z dnia 04.09.2018 –   pobierz

 

”Żywność a zdrowie człowieka – świadomy konsument”

 

                                                                  Z A P R O S Z E N I E

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie  Oddział Płock przystąpił do realizacji projektu: ”Żywność a zdrowie człowieka – świadomy konsument”, realizowanego w ramach Planu Działania  Krajowej  Sieci  Obszarów  Wiejskich  Programu  Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach projektu odbędzie się konferencja dla 70 uczestników. Spotykamy się 25 września br. w sali wykładowej Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Płock, ul. Zglenickiego 42D.

Celem operacji jest aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie poprawy jakości ich życia, poprzez podejmowanie działań w kierunku produkcji i wykorzystania żywności wysokiej jakości w zdrowym żywieniu człowieka. Realizacja operacji ma być elementem edukacji żywieniowej w ramach propagowanej polityki prozdrowotnej.

Projekt skierowany jest do mieszkańców terenów wiejskich województwa mazowieckiego,  w szczególności rolników, w tym prowadzących działalność agroturystyczną (turystykę wiejską, zagrody edukacyjne i gospodarstwa opiekuńcze), przedstawicieli samorządu rolniczego, LGD,       KGW i organizacji pozarządowych.

Osoby zainteresowane konferencją, proszone są o zgłoszenie się do doradcy rolniczego MODR O/Płock, dyżurującego w urzędzie gminy, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania,  na terenie powiatu gostynińskiego, płockiego lub sierpeckiego lub do osoby  bezpośrednio realizującej projekt: Barbara Snopek MODR Oddział Płock ul. Zglenickiego 42 D, tel.: 24/268-60-87, email: barbara.snopek@modr.mazowsze.pl

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 18 września 2018 r.

 

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl , gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach, działaniach PROW 2014-2020, wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

Pełna treść zaproszenia

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM ws. oceny wniosków

Informujemy, że posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM ws. oceny wniosków, odbędzie się w dniu 04 września 2018 r. (wtorek) o godz. 1300 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie, przy ul. Stary Rynek 15.

Konkurs – 1/2017/G – rezygnacja wybranego Grantobiorcy i uruchomienie listy rezerwowej

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje o uruchomieniu listy rezerwowej Grantobiorców wybranych w naborze nr 1/2017/G w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1. Aktywni Razem Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla LGD AKTYWNI RAZEM (LSR).

 

Konkurs dotyczył wyboru wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego w zakresie tematycznym rozwoju oferty i infrastruktury rekreacyjnej.

 

Zgodnie z Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych LGD AKTYWNI RAZEM w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 rezygnacja z realizacji zadania złożona przez Klub Sportowy „Szopen” Sanniki powoduje włączenie do projektu grantowego w ramach limitu dostępnych środków znajdującego się na pierwszym miejscu listy rezerwowej Stowarzyszenia Gminny Klub Sportowy Fala Nowy Duninów.

 

 

Regulamin rajdu rowerowego

Karta zgłoszenia osoby pełnoletniej

Karta zgłoszenia osoby niepełnoletniej

Gospodarstwa opiekuńcze szansą dla rozwoju obszarów wiejskich

…to tytuł projektu realizowanego w dniach 19-20 czerwca br., przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Płocku, w ramach Planu Działania  Krajowej  Sieci  Obszarów  Wiejskich  Programu  Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej ›

SPOTKANIA AKTYWIZUJĄCE

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM

 

serdecznie zaprasza

 

przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, przedsiębiorców oraz zainteresowanych mieszkańców obszaru gmin:

 

Brudzeń Duży, Gąbin – gmina miejsko-wiejska, Gostynin – gmina miejska, Gostynin – gmina wiejska, Iłów, Łąck, Nowy Duninów,

Pacyna, Szczawin Kościelny, Sanniki, Słubice

 

na spotkania aktywizujące

dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych

z budżetu Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy LEADER

 

Spotkania odbędą się:

 

– w dniu 12 lipca 2018 r. (czwartek) o godz. 1000

w sali konferencyjnej Fundacji AKTYWNI RAZEM w Łącku, przy ulicy Brzozowej 1

 

– w dniu 12 lipca 2018 r. (czwartek) o godz. 1700

w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu

 

– w dniu 13 lipca 2018 r. (piątek) o godz. 1300

w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie, przy ulicy Stary Rynek 15

 

Zapraszamy w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu!

 

Program spotkań:

 

– Nabory wniosków o przyznanie pomocy

– Budżet i zakres wsparcia LEADER w ramach PROW 2014-2020

– Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

– Koszty kwalifikowalne oraz kryteria i zasady wyboru operacji

– Wymogi realizacji i rozliczania operacji

– Konkurencyjny wybór ofert

– Indywidualne doradztwo

 

Przewidywany czas spotkań: 3 godz.

 

W celu potwierdzenia uczestnictwa w wybranym spotkaniu prosimy

o kontakt telefoniczny lub mailowy najpóźniej na 2 dni przed spotkaniem pod nr tel. 24 276 61 33, e-mail aktywni.razem@wp.pl

                                               

                                                   Prezes LGD AKTYWNI RAZEM – Agnieszka Żukowska