ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BADANIU OPINII!!!

Badanie realizowane jest przez Lokalną Grupę Działania Fundacji Aktywni Razem z siedzibą w Łącku (LGD).

Celem badania jest ocena efektywności i skuteczności Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju jak również identyfikacja aktualnych potrzeb i oczekiwań mieszkańców poszczególnych gmin i miast.

Do udziału w badaniu zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, rolników oraz przedstawicieli instytucji z: Gminy Baruchowo, Miasta i Gminy Gąbin, Gminy Gostynin,  Gminy Iłów, Miasta Kowal, Gminy Kowal, Gminy Łąck, Gminy Nowy Duninów, Gminy Pacyna, Gminy Sanniki,  Gminy Słubice, Gminy Szczawin Kościelny.

Badanie realizowane jest w formie ankiety on-line dostępnej na stronie LGD www.aktywnirazem.pl

oraz w formie ankiety bezpośredniej wypełnianej podczas spotkań i warsztatów prowadzonych przez LGD.

Czytaj więcej ›

Plakat info koncert_A3_1_akceptacja.cdr  Plakat info koncert_A3_1_akceptacja.cdr

INFORMUJEMY ,ŻE W DNIU 05.06.2015r. BIURO LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA FUNDACJI AKTYWNI RAZEM BĘDZIE NIECZYNNE.

Dni Gąbina 2015

plakat_dni_gabina_2015_1200pix

Zakup materiałów szkoleniowych

Lokalna Grupa Działania Fundacja AKTYWNI  RAZEM w związku z realizacją operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013, Osi 4 Leader,  działania  431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”, planuje zorganizować szkolenie dotyczące podsumowania Wdrażania LSR i aktywizacji lokalnych liderów. W związku z powyższym planujemy zakup materiałów szkoleniowych. Zapraszamy firmy zainteresowane współpracą o kontakt: aktywni.razem@wp.pl

Planujemy zakup gadżetów reklamowych!!

Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania Fundacja AKTYWNI  RAZEM w związku z realizacją operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013, Osi 4 Leader,  działania  431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”, planuje zakup upominków i nagród z logotypami w celach promocyjno -informacyjnych. Firmy zainteresowane współpracą z nami prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem: aktywni.razem@wp.pl

Zakup materiałów biurowych

Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania Fundacja AKTYWNI RAZEM planuje zakup materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksu. Serdecznie zapraszamy firmy zainteresowane współpracą z nami o kontakt w celu przesłania zapytania o ceny produktów.

aktywni.razem@wp.pl

 

XXIV Giełda Rolnicza w Łącku

obraz 106 Czytaj więcej ›

Zapraszamy do składania ofert!!!

ZAPYTANIE OFERTOWE

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI  RAZEM zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie analizy skuteczności i efektywności Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego (LSR) oraz identyfikacji aktualnych potrzeb i oczekiwań mieszkańców wraz z opracowaniem raportu końcowego.

Przedmiot analizy:

–      osiągnięte rezultaty i efekty oddziaływania zrealizowanej LSR (np. na podstawie badania ankietowego wśród mieszkańców i beneficjentów z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania – min. 200 osób),

–      dane zgromadzone i wytworzone przez LGD (zestawienia, raporty, monitoring, zgromadzone ankiety monitorujące beneficjentów i członków LGD),

–      informacje uzyskane od osób zaangażowanych we Wdrażanie LSR.

Obszar działania Lokalnej Grupy Działania obejmuje 12 miast i gmin pogranicza Mazowsza i Kujaw: gmina Iłów, gmina Słubice, gmina Sanniki, gmina Pacyna, gmina Szczawin Kościelny, miasto i gmina Gąbin, gmina Łąck, gmina Gostynin, gmina Nowy Duninów, gmina Baruchowo, gmina Kowal, miasto Kowal.

Termin realizacji zamówienia: do 27 czerwca 2015 r.

Wymagania co do oferty cenowej:

– prosimy przedstawić cenę brutto oferowanej usługi,

– do oferty prosimy dołączyć opis proponowanej metodologii oraz wybranych narzędzi badawczych.

 

Osoba uprawniona do kontaktu: Agnieszka Żukowska, tel. 519 785 238, adres email: aktywni.razem@wp.pl. prezes.aktywnirazem@wp.pl.

 

Termin złożenia oferty: do 8 maja 2015 r.

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Lokalnej Grupy Działania do zawarcia umowy.

Szanowni Państwo,

Fundacja AKTYWNI  RAZEM zwraca się z prośbą o złożenie oferty na przygotowanie oraz sformułowanie wniosków i wytycznych dotyczących wdrażania inicjatywy Leader w nowym okresie programowania przy wykorzystaniu instrumentu Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) na podstawie informacji uzyskanych od uczestników szkoleń dotyczących podsumowania wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego, w tym dziesięciu warsztatów (min. 40 godz.) aktywizujących lokalną społeczność oraz analizy materiałów informacyjnych dostępnych w LGD. Do oferty prosimy załączyć informacje dokumentujące znajomość walorów i problematyki obszaru objętego działalnością Lokalnej Grupy Działania (np. wykonane opracowania, dokumenty).

Planowany termin warsztatów: maj/czerwiec 2015.

Grupa docelowa: beneficjenci pomocy osi 4 Leader PROW 2007-2013, członkowie LGD, lokalni liderzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji kultury i samorządów.

Termin złożenia oferty: 24.04.2015.

Osoba uprawniona do kontaktu: Agnieszka Żukowska, tel. 519 785 238, adres email: prezes.aktywnirazem@wp.pl.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji AKTYWNI RAZEM do zawarcia umowy.

Wydarzenia
<< Lip 2015 >>
MTWTFSS
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

zglos_impreze

Pogoda
Polecamy

powiat_plocki

powiat_gostyninski

baner_lewy

2

logo

mazowieckie Lgd