Umowy na kolejne projekty grantowe podpisane!


Praca w trybie rotacyjnym – COVID 19

Szanowni Państwo,

W celu zminimalizowania ryzyka czasowego zamknięcia biura Lokalnej Grupy Działania od dnia 12 października 2020 r. pracownicy biura pracują w trybie rotacyjnym. Proszę o kontaktowanie się z pracownikami głównie drogą elektroniczną.

Dziękuję za wyrozumiałość.

Prezes Zarządu, Agnieszka Żukowska

Ogłoszenia o naborach wniosków na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia 28 października do dnia 20 listopada 2020 r. będą prowadzone nabory wniosków na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Ogłoszenie o naborze wniosków. Konkurs nr 2/2020. Przedsięwięcie 2.1.1. Kowale swego szczęścia

Ogłoszenie o naborze wniosków. Konkurs nr 3/2020. Przedsięwzięcie 3.2.1. Nuda? Nie u nas!

Dokumenty do pobrania:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (pobierz..)
 2. Formularz wniosku o płatność (pobierz…)
 3. Formularz umowy o udzielenie wsparcia (pobierz…)
 4. Lokalne kryteria wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium 
 5. Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Lokalna Strategia Rozwoju, LSR) 
 6. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji 
 7. Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (pobierz…) 
 8. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu/ zasobach / kwalifikacjach, prowadzonej działalności (pobierz…)
 9. Zobowiązania informacyjne Wnioskodawcy (pobierz…)
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną (pobierz…)
 11. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych (pobierz…)
 12. Procedura odwoławcza

JESIENNE nabory wniosków w LGD AKTYWNI RAZEM

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM w najbliższym czasie ogłosi nabory na realizację operacji w ramach wdrażania inicjatywy LEADER objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

Miejsce i termin składania wniosków: biuro LGD AKTYWNI RAZEM w Gąbinie przy ulicy Stary Rynek 15, od poniedziałku do piątku w godzinach 900 – 1500 w terminie naboru wniosków, tj. od dnia 28 października do dnia 20 listopada 2020 r. do godziny 1500.

Szczegółowe informacje – otwórz

PROJEKTY GRANTOWE

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM podpisała umowy na kolejne PROJEKTY GRANTOWE.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM

Szanowni Państwo! Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że Walne Zebranie Członków odbędzie się w dniu 24 września 2020 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie.

Czytaj więcej ›

Posiedzenie Rady Fundacji AKTYWNI RAZEM

Szanowni Państwo, informujemy że Posiedzenie Rady Fundacji AKTYWNI RAZEM odbędzie się w dniu 24 września 2020 r. (czwartek) o godz. 14.30 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie.

Czytaj więcej ›

Ostateczna lista wybranych wniosków o powierzenie grantów – Konkurs nr 1/2020/G

Wyniki oceny:

Lista wniosków o powierzenie grantów WYBRANYCH do dofinansowania przez LGD

Nabór nr 1/2020/G – Przedsięwzięcie 3.1.1 Jest tylko jedna Ziemia – otwórz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD AKTYWNI RAZEM z dn. 12.08.2020 r. – otwórz

Informacja o wynikach naboru wniosków o powierzenie grantów – Konkurs nr 1/2020/G

Szanowni Grantobiorcy,

informujemy, że w dniu 12.08.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM podczas którego Rada LGD AKTYWNI RAZEM dokonała oceny i wyboru Grantobiorców w ramach planowanych do realizacji projektów grantowych.

Poniżej zamieszczamy protokół z oceny i wyboru Grantobiorców. Ostateczna lista wybranych Grantobiorców, zgodnie z „Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców”, zostanie zamieszczona po zakończeniu procedury odwoławczej.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD AKTYWNI RAZEM z dn. 12.08.2020 r. – otwórz

Informacja o wynikach naboru wniosków – Konkurs nr 1/2020

Szanowni Wnioskodawcy,

informujemy, że w dniu 12.08.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM, na której zatwierdzono ocenę wniosków założonych w ramach konkursu nr 1/2020

Wyniki oceny:

1.Lista operacji zgodnych z LSR

Konkurs nr 1/2020 – Przedsięwzięcie 3.4.1 CO2? Nie dziękuję – otwórz

2.Lista operacji WYBRANYCH przez LGD

Konkurs nr 1/2020 – Przedsięwzięcie 3.4.1 CO2? Nie dziękuję – otwórz


3. Lista REZERWOWA operacji wybranych

Konkurs nr 1/2020 – Przedsięwzięcie 3.4.1 CO2? Nie dziękuję – otwórz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM z dnia 12.08.2020 r. –  otwórz