Miasto i Gmina Gąbin zaprasza na festyn

WARSZTATY O TWÓRCZYM RODZICIELSTWIE I TAJNIKACH EKOLOGICZNEGO STYLU ŻYCIA

Czytaj więcej ›

Zapytanie ofertowe na wydanie mapy o charakterze kulturowo-historycznym dla obszaru działania LGD AKTYWNI RAZEM

Informacja o wynikach naborów wniosków w konkursach 1/2021/G, 2/2021/G, 3/2021/G

Szanowni Wnioskodawcy,

informujemy, że w dniu 18.02.2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM, na której zatwierdzono ocenę wniosków założonych w ramach konkursów nr 1/2021/G, 2/2021/G oraz 3/2021/G.

Wyniki oceny:

KONKURS NR 1/2021/G Przedsięwzięcie 1.1.1 Aktywni razem

Lista wniosków o powierzenie grantów wybranych do wsparcia w konkursie 1/2021/G.


KONKURS NR 2/2021/G Przedsięwzięcie 1.3.1 Tacy sami

Lista wniosków o powierzenie grantów wybranych do wsparcia w konkursie 2/2021/G


KONKURS NR 3/2021/G Przedsięwzięcie 3.2.1 Nuda? Nie u nas!

Lista wniosków o powierzenie grantów wybranych do wsparcia w konkursie 3/2021/G

Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania AKTYWNI RAZEM z dnia 18.02.2022 r.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD AKTYWNI RAZEM dot. oceny wniosków 18 lutego 2022 r.

Informujemy, że posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM ws. oceny i wyboru wniosków, odbędzie się w dniu 18 lutego 2022 r. (piątek) o godz. 10:00 w Gąbinie przy ul. Stary Rynek 15.

Warsztaty podwyższające kompetencje rodzicielskie i świadomość ekologiczną!

Fundacja AKTYWNI RAZEM oraz Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO zapraszają na bezpłatne warsztaty:

XV edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2021

Samorząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów żywności organizuje XV edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2021. 

Konkurs zaplanowany został z myślą o jak najszerszym gronie producentów żywności z terenu województwa mazowieckiego. Szeroka formuła Konkursu pozwala na skierowanie zaproszenia do udziału nie tylko do firm komercyjnych, ale także do podmiotów i organizacji zajmujących się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę, takich jak: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne, osoby fizyczne, które mogą udokumentować swoją działalność posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych. Zgłoszony produkt powinien być powtarzalny, by można go było promować przy różnych okazjach. 

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością i innowacyjnością w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa oraz promocji mazowieckiej żywności.

Zasady uczestnictwa i przeprowadzania Konkursu zawarte są w załączonym Regulaminie Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2021.

Zgłoszenia do Konkursu należy składać drogą pocztową lub mailową na załączonym Formularzu zgłoszenia do Konkursu, w terminie do 31 marca 2022 roku na podany poniżej adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Skoczylasa 4

03-469 Warszawa

Adres mailowy: wydzialrolnictwa@mazovia.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerami telefonów: (22) 59-79-116 lub (22) 59-79-352, bądź drogą elektroniczną na adres:krzysztof.zaniewski@mazovia.pl lub agnieszka.kalinska@mazovia.pl    

Zapytanie ofertowe: Kompleksowa budowa z obsługą geodezyjną (inwentaryzacja powykonawcza), transport, kotwienie i montaż pomostu pływającego wraz z niezbędną infrastrukturą dla cumowania małych obiektów pływających w Porcie w Nowym Duninowie