INFORMUJEMY ,ŻE W DNIU 26 marca 2015 roku w godzinach 10:30 – 15:30 BIURO LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA FUNDACJI AKTYWNI RAZEM BĘDZIE NIECZYNNE.

Zakup materiałów biurowych

Lokalna Grupa Działania Fundacja AKTYWNI RAZEM w związku z realizacją operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013, Osi 4 Leader,  działania  431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” planuje zakup materiałów biurowych. Firmy zainteresowane przedstawieniem oferty prosimy o kontakt mailowy (aktywni.razem@wp.pl) do dnia 20 marca 2015 r.

Szanowni Państwo!

 

Lokalna Grupa Działania rozpoczyna prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020.

 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców z terenu Lokalnej Grupy Działania do zgłaszania swoich propozycji dotyczących działań, które chcielibyście Państwo, aby zostały uwzględnione i realizowane na terenie gmin: Baruchowo, Gąbin (gm. miejsko – wiejska), Gostynin (gm. miejska i gm. wiejska), Iłów, Kowal (gm. miejska i gm. wiejska), Łąck, Nowy Duninów, Sanniki, Pacyna, Słubice oraz Szczawin Kościelny.

 

Leader jest inicjatywą oddolną w związku z tym liczymy na Państwa zaangażowanie w tworzenie nowej strategii.

 

Zgodnie z przyjętym 12 grudnia 2014 r. przez Komisję Europejską Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” będą wspierane operacje mające na celu:

 

1)      wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR,

2)      zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości,

3)      dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom,

4)      podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy,

5)      podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji,

6)      rozwój produktów lokalnych,

7)      rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk,

8)      zachowanie dziedzictwa lokalnego,

9)      rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,

10)  rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego.

 

Beneficjentami pomocy będą jednostki samorządu terytorialnego i ich związki bądź jednostki organizacyjne, spółdzielnie, mikroprzedsiębiorstwa, osoby chcące założyć działalność gospodarczą, kółka rolnicze, rolnicy lub domownicy rolników, organizacje pozarządowe kościoły, związki wyznaniowe oraz grupy nieformalne działające na terenie miast i gmin – członków Stowarzyszenia. Wsparcie w postaci refundacji lub płatności zryczałtowanej (premii) będzie uzależnione od rodzaju operacji i beneficjenta.

 

Każda zgłoszona propozycja będzie dla nas cenną wskazówką dotyczącą potrzeb mieszkańców w zakresie kierunku rozwoju obszaru objętego działalnością Lokalnej Grupy Działania.

 

Swoje sugestie i pomysły prosimy przysyłać na adres mailowy – aktywni.razem@wp.pl

INFORMUJEMY ,ŻE W DNIU 02.01.2015r. oraz 05.01.2015r. BIURO LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA FUNDACJI AKTYWNI RAZEM BĘDZIE NIECZYNNE.

Wesołych Świąt

Życzenia Świąteczne

Informujemy ,że w dniu 16-17 grudnia biuro Lokalnej Grupy Działania Fundacji AKTYWNI RAZEM będzie nieczynne

„Aktywna ochrona ptaków wodno-błotnych na terenie Pojezierza Gostynińskiego”

Lokalna Grupa Działania zakończyła realizację zadania mającego na celu zatrzymanie spadku liczebności przedstawicieli siewkowych (rybitw i mew) oraz blaszkodziobych (gągoła, tracza nurogęsi oraz kaczek) i ich aktywną ochronę  na terenie Pojezierza Gostynińskiego.- czytaj dalej 

Konkurs fotograficzny „Zabytek na pierwszym planie”

duszek- plakat

 

Więcej informacji o konkursie - czytaj 

INFORMUJEMY ,ŻE W DNIU 10  listopada  2014  roku BIURO LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA FUNDACJI AKTYWNI RAZEM BĘDZIE NIECZYNNE.

W dniu 24 października 2014 r. Członkowie Komisji Programowej, po zapoznaniu się i przeanalizowaniu złożonych wniosków o ponowne rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie operacji, biorąc pod uwagę odniesienie się Wnioskodawców do kryteriów oceny operacji oraz zakres merytoryczny odwołań, podjęli decyzję o podtrzymaniu w mocy uchwał z dn. 06 października 2014 r.

Listy wniosków wybranych i niewybranych do finansowania nie uległy zmianie.

Wydarzenia
<< Mar 2015 >>
MTWTFSS
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

zglos_impreze

Pogoda
Polecamy

powiat_plocki

powiat_gostyninski

baner_lewy

2

logo

mazowieckie Lgd