Warsztaty cukiernicze w Iłowie!

Czytaj więcej ›

Informacja o wynikach naborów wniosków – Konkursy nr 1/2021, 2/2021 oraz nabory uzupełniające 13/2019/G, 14/2019/G

Szanowni Wnioskodawcy,

informujemy, że w dniu 01.10.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM, na której zatwierdzono ocenę wniosków założonych w ramach konkursów nr 1/2021 oraz 2/2021 oraz naborów uzupełniających 13/2019/G i 14/2019/G.


Wyniki oceny:

1.Listy operacji zgodnych z LSR

Konkurs nr 1/2021 – Przedsięwzięcie 2.1.1 Kowale swego szczęścia – otwórz

Konkurs nr 2/2021 – Przedsięwzięcie 3.3.1 Sama grusza nie wystarczy – otwórz


2. Listy operacji WYBRANYCH przez LGD


Konkurs nr 1/2021 – Przedsięwzięcie 2.1.1 Kowale swego szczęścia – otwórz

Konkurs nr 2/2021 – Przedsięwzięcie 3.3.1 Sama grusza nie wystarczy – otwórz


3. Listy wniosków o powierzenie grantów wybranych przez LGD

Konkurs uzupełniający 13/2019/G – Przedsięwzięcie 2.2.1 Ekonomia z ludzką twarzą – otwórz

Konkurs uzupełniający 14/2019/G – Przedsięwzięcie 2.3.1 Cudze chwalicie… – otwórz


Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM z dnia 01.10.2021 r. –  otwórz

FUNDACJA AKTYWNI RAZEM i STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNO-KULTURALNE ZIARNO ZAPRASZAJĄ NA WARSZTATY

Warsztaty odbędą się w dniach 6.10.2021 (środa, godz. 10.00) i 9.10.2021 (sobota, godz. 10.00) w Grzybowie (gm. Słubice)


Czytaj więcej ›

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD AKTYWNI RAZEM dot. oceny wniosków

Informujemy, że posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM ws. oceny i wyboru wniosków, odbędzie się w dniu 01 października 2021 r. (piątek) o godz. 10:00 w Gąbinie przy ul. Stary Rynek 15.

Informacja o wynikach naboru na zastępstwo

Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na zastępstwo na stanowisko Specjalista ds. doradztwa i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju została wybrana Pani Julita Domżał.

Uzasadnienie wyboru: Pani Julita Domżał spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie zagadnień zawartych w ogłoszeniu, które dają gwarancję prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków.

Prezes Zarządu, Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej,
Agnieszka Żukowska

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE WARSZTATY!

Fundacja Aktywni Razem serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty podwyższające kompetencje rodzicielskie i świadomość ekologiczną.

Warsztaty odbędą się w dniu 17 sierpnia 2021 r. (wtorek) od godz. 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego „ZIARNO” w Grzybowie (gm. Słubice)

Tematyka: korzyści z domowego zielnika, dziecko w Internecie, tradycje i zwyczaje ludowe, relaks – ćwiczenia praktyczne, wzmacniająca dieta wczesnowiosenna.