Podpisane umowy na Projekty Grantowe!

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM 19 maja 2020 r. podpisała umowy na realizację kolejnych PROJEKTÓW GRANTOWYCH.

Czytaj więcej ›

Ostateczne listy wybranych i rezerwowych wniosków o powierzenie grantów – Konkursy nr 9/2019/G, 10/2019/G, 12/2019/G, 13/2019/G, 15/2019/G

Wyniki oceny:

Listy wniosków o powierzenie grantów WYBRANYCH do dofinansowania przez LGD

Nabór nr 9/2019/G – Przedsięwzięcie 1.2.1 Mądry Polak przed szkodą – otwórz
Nabór nr 10/2019/G – Przedsięwzięcie 1.2.1 Mądry Polak przed szkodą – otwórz

Nabór nr 12/2019/G – Przedsięwzięcie 1.4.1 Nie święci garnki lepią – otwórz

Nabór nr 13/2019/G – Przedsięwzięcie 2.2.1 Ekonomia z ludzką twarzą – otwórz

Nabór nr 15/2019/G – Przedsięwzięcie 2.4.1 Zdrowa żywność – lepsze życie – otwórz

Listy wniosków REZERWOWYCH
Nabór nr 9/2019/G – Przedsięwzięcie 1.2.1 Mądry Polak przed szkodą – otwórz
Nabór nr 10/2019/G – Przedsięwzięcie 1.2.1 Mądry Polak przed szkodą – otwórz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD AKTYWNI RAZEM z dnia 6.05.2020 r.otwórz

Informacja o wynikach naboru wniosków o powierzenie grantów – Konkursy nr 9/2019/G, 10/2019/G, 12/2019/G, 13/2019/G, 15/2019/G

Szanowni Grantobiorcy,

Poniżej zamieszczamy protokół z oceny i wyboru Grantobiorców. Ostateczna lista wybranych Grantobiorców, zgodnie z „Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców”, zostanie zamieszczona po zakończeniu procedury odwoławczej.


Informujemy, że w dniu 06.05.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM podczas którego Rada LGD AKTYWNI RAZEM dokonała oceny i wyboru Grantobiorców w ramach planowanych do realizacji projektów grantowych.


Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD AKTYWNI RAZEM z dnia 6.05.2020 r.otwórz

SARS-COV-2 – KOMUNIKAT DLA BENEFICJENTÓW

Prawne rozwiązania systemowe w odniesieniu do wszystkich instrumentów wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w odniesieniu do ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695).

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące stosowania zmienionych przepisów oraz rozwiązań w ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia:

Czytaj więcej ›

Komunikat dla Beneficjentów poddziałania 19.2 dotyczący zwolnienia z opłacania składek do ZUS

Pakiet przepisów, tzw. „I Tarcza Antykryzysowa”, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii COVID-19, 31 marca 2020 roku wszedł w życie. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 31 marca 2020 r. poz. 568) (dalej ustawa) przewiduje m.in., przy spełnieniu warunków, zwolnienie z opłacenia składek do ZUS.

Czytaj więcej ›

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM ws. oceny i wyboru wniosków o powierzenie grantów

Informujemy, że zdalne posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM ws. oceny i wyboru wniosków, odbędzie się w dniu 06 maja 2020 r. (środa) o godz. 1200

Szanowni Państwo, od najbliższego poniedziałku zapraszamy do biura LGD w Łącku, biuro w Gąbinie pozostaje nadal zamknięte. Prosimy o zachowanie podstawowych środków ostrożności w kontaktach z pracownikami biura.

Komunikat dot. trybu konkurencyjnego w ramach PROW 2014-2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300).

Zgodnie z art. 53 pkt 5 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. z dniem jej wejścia w życie (18.04.2020 r.) uchylone zostały przepisy dotyczące obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dla działań/poddziałań i pomocy technicznej realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Czytaj więcej ›

Ostateczna lista wybranych wniosków o powierzenie grantów – Konkursy nr 11/2019/G, 14/2019/G

Wyniki oceny:

Lista wniosków o powierzenie grantów WYBRANYCH do dofinansowania przez LGD

Nabór nr 11/2019/G – Przedsięwzięcie 1.4.1 Nie święci garnki lepią – otwórz

Nabór nr 14/2019/G – Przedsięwzięcie 2.3.1 Cudze chwalicie … – otwórz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD AKTYWNI RAZEM z dn. 30.01.2020 r. – otwórz