ZOSTAŃ BENEFICJENTEM LGD AKTYWNI RAZEM

Prezentacja dotycząca naborów wniosków: otwórz

SPOTKANIA AKTYWIZUJĄCE

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM serdecznie zaprasza

przedstawicieli organizacji pozarządowych, KGW, instytucji publicznych, oraz zainteresowanych mieszkańców obszaru gmin:

Brudzeń Duży, Gąbin – gmina miejsko-wiejska, Gostynin – gmina miejska, Gostynin – gmina wiejska, Iłów, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Szczawin Kościelny, Sanniki – gmina miejsko-wiejska, Słubice


na SPOTKANIA AKTYWIZUJĄCE.

Czytaj więcej ›

FUNDACJA AKTYWNI RAZEM ZAPRASZA NA BEZPŁATNE WARSZTATY

13 listopada 2021 o godz. 10.00 w Stowarzyszeniu Ekologiczno-Kulturalnym Ziarno w Grzybowie (gm. Słubice) odbędą się „Warsztaty rozwijające kompetencje językowe oraz zakres wiedzy dotyczący zdrowego stylu życia”


Zaproszenie: otwórz

Serdecznie zapraszamy!

Ogłoszenie o naborach grantowych (1/2021/G, 2/2021/G, 3/2021/G)

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia 18 listopada do dnia 17 grudnia 2021 r. będą prowadzone nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020


OGŁOSZENIE NABORU O POWIERZENIE GRANTU NR 1/2021/G Przedsięwzięcie 1.1.1 Aktywni razem

OGŁOSZENIE NABORU O POWIERZENIE GRANTU NR 2/2021/G Przedsięwzięcie 1.3.1 Tacy sami

OGŁOSZENIE NABORU O POWIERZENIE GRANTU NR 3/2021/G Przedsięwzięcie 3.2.1 Nuda? Nie u nas!

Czytaj więcej ›

Warsztaty cukiernicze w Iłowie!

Czytaj więcej ›

Informacja o wynikach naborów wniosków – Konkursy nr 1/2021, 2/2021 oraz nabory uzupełniające 13/2019/G, 14/2019/G

Szanowni Wnioskodawcy,

informujemy, że w dniu 01.10.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM, na której zatwierdzono ocenę wniosków założonych w ramach konkursów nr 1/2021 oraz 2/2021 oraz naborów uzupełniających 13/2019/G i 14/2019/G.


Wyniki oceny:

1.Listy operacji zgodnych z LSR

Konkurs nr 1/2021 – Przedsięwzięcie 2.1.1 Kowale swego szczęścia – otwórz

Konkurs nr 2/2021 – Przedsięwzięcie 3.3.1 Sama grusza nie wystarczy – otwórz


2. Listy operacji WYBRANYCH przez LGD


Konkurs nr 1/2021 – Przedsięwzięcie 2.1.1 Kowale swego szczęścia – otwórz

Konkurs nr 2/2021 – Przedsięwzięcie 3.3.1 Sama grusza nie wystarczy – otwórz


3. Listy wniosków o powierzenie grantów wybranych przez LGD

Konkurs uzupełniający 13/2019/G – Przedsięwzięcie 2.2.1 Ekonomia z ludzką twarzą – otwórz

Konkurs uzupełniający 14/2019/G – Przedsięwzięcie 2.3.1 Cudze chwalicie… – otwórz


Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM z dnia 01.10.2021 r. –  otwórz

FUNDACJA AKTYWNI RAZEM i STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNO-KULTURALNE ZIARNO ZAPRASZAJĄ NA WARSZTATY

Warsztaty odbędą się w dniach 6.10.2021 (środa, godz. 10.00) i 9.10.2021 (sobota, godz. 10.00) w Grzybowie (gm. Słubice)


Czytaj więcej ›