Dni Gąbina 2015

plakat_dni_gabina_2015_1200pix

Zakup materiałów szkoleniowych

Lokalna Grupa Działania Fundacja AKTYWNI  RAZEM w związku z realizacją operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013, Osi 4 Leader,  działania  431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”, planuje zorganizować szkolenie dotyczące podsumowania Wdrażania LSR i aktywizacji lokalnych liderów. W związku z powyższym planujemy zakup materiałów szkoleniowych. Zapraszamy firmy zainteresowane współpracą o kontakt: aktywni.razem@wp.pl

Planujemy zakup gadżetów reklamowych!!

Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania Fundacja AKTYWNI  RAZEM w związku z realizacją operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013, Osi 4 Leader,  działania  431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”, planuje zakup upominków i nagród z logotypami w celach promocyjno -informacyjnych. Firmy zainteresowane współpracą z nami prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem: aktywni.razem@wp.pl

Zakup materiałów biurowych

Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania Fundacja AKTYWNI RAZEM planuje zakup materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksu. Serdecznie zapraszamy firmy zainteresowane współpracą z nami o kontakt w celu przesłania zapytania o ceny produktów.

aktywni.razem@wp.pl

 

XXIV Giełda Rolnicza w Łącku

obraz 106 Czytaj więcej ›

Zapraszamy do składania ofert!!!

ZAPYTANIE OFERTOWE

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI  RAZEM zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie analizy skuteczności i efektywności Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego (LSR) oraz identyfikacji aktualnych potrzeb i oczekiwań mieszkańców wraz z opracowaniem raportu końcowego.

Przedmiot analizy:

–      osiągnięte rezultaty i efekty oddziaływania zrealizowanej LSR (np. na podstawie badania ankietowego wśród mieszkańców i beneficjentów z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania – min. 200 osób),

–      dane zgromadzone i wytworzone przez LGD (zestawienia, raporty, monitoring, zgromadzone ankiety monitorujące beneficjentów i członków LGD),

–      informacje uzyskane od osób zaangażowanych we Wdrażanie LSR.

Obszar działania Lokalnej Grupy Działania obejmuje 12 miast i gmin pogranicza Mazowsza i Kujaw: gmina Iłów, gmina Słubice, gmina Sanniki, gmina Pacyna, gmina Szczawin Kościelny, miasto i gmina Gąbin, gmina Łąck, gmina Gostynin, gmina Nowy Duninów, gmina Baruchowo, gmina Kowal, miasto Kowal.

Termin realizacji zamówienia: do 27 czerwca 2015 r.

Wymagania co do oferty cenowej:

– prosimy przedstawić cenę brutto oferowanej usługi,

– do oferty prosimy dołączyć opis proponowanej metodologii oraz wybranych narzędzi badawczych.

 

Osoba uprawniona do kontaktu: Agnieszka Żukowska, tel. 519 785 238, adres email: aktywni.razem@wp.pl. prezes.aktywnirazem@wp.pl.

 

Termin złożenia oferty: do 8 maja 2015 r.

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Lokalnej Grupy Działania do zawarcia umowy.

Szanowni Państwo,

Fundacja AKTYWNI  RAZEM zwraca się z prośbą o złożenie oferty na przygotowanie oraz sformułowanie wniosków i wytycznych dotyczących wdrażania inicjatywy Leader w nowym okresie programowania przy wykorzystaniu instrumentu Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) na podstawie informacji uzyskanych od uczestników szkoleń dotyczących podsumowania wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego, w tym dziesięciu warsztatów (min. 40 godz.) aktywizujących lokalną społeczność oraz analizy materiałów informacyjnych dostępnych w LGD. Do oferty prosimy załączyć informacje dokumentujące znajomość walorów i problematyki obszaru objętego działalnością Lokalnej Grupy Działania (np. wykonane opracowania, dokumenty).

Planowany termin warsztatów: maj/czerwiec 2015.

Grupa docelowa: beneficjenci pomocy osi 4 Leader PROW 2007-2013, członkowie LGD, lokalni liderzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji kultury i samorządów.

Termin złożenia oferty: 24.04.2015.

Osoba uprawniona do kontaktu: Agnieszka Żukowska, tel. 519 785 238, adres email: prezes.aktywnirazem@wp.pl.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji AKTYWNI RAZEM do zawarcia umowy.

Serdecznie zapraszamy do złożenia oferty cenowej na druk przewodnika po projektach!!!

Lokalna Grupa Działania Fundacja AKTYWNI  RAZEM zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie projektu graficznego, fotoedycji, składu i druku przewodnika po projektach zrealizowanych w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013.

Parametry techniczne publikacji:

–     nakład: 800 egz.,

–     objętość: ok. 230 str.,

–     format: A4, szycie po krótkim boku – układ poziomy,

–     papier: kreda błysk 150 g,

–     druk 4+4 (cmyk),

–     oprawa twarda (szycie i klejenie) + lakier UV punktowo na pierwszej stronie okładki,

–     posiadamy własny numer ISBN.

 

Termin realizacji zamówienia: do 27 czerwca 2015 r.

Wymagania co do oferty cenowej: prosimy przedstawić cenę brutto oferowanej usługi.

Osoba uprawniona do kontaktu: tel. 24 276 61 33, adres email: aktywni.razem@wp.pl.

Termin złożenia oferty: do 16 kwietnia 2015 r.

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Lokalnej Grupy Działania do zawarcia umowy.

LGD AKTYWNI RAZEM zaprasza do składania ofert na redakcję przewodnika po projektach!!!!

Fundacja AKTYWNI  RAZEM zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na redakcję przewodnika po projektach wraz z przygotowaniem tekstów opisujących projekty zrealizowane na terenie obejmującym obszar Lokalnej Grupy Działania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego, Oś 4 Leader PROW 2007-2013 (ok. 180 projektów).

Publikacja (ok. 230 str.) będzie obejmowała: wstęp, istotne dane z Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego, charakterystykę beneficjentów pomocy, kierunek wydania środków, opisy projektów zrealizowanych w ramach działania „Małe projekty”, działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, działania „Odnowa i rozwój wsi”, działania „Wdrażanie projektów współpracy”, działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”, spis treści.

Termin realizacji całości zamówienia: do 22 maja 2015 r.

Wymagania co do oferty cenowej: prosimy przedstawić cenę brutto oferowanej usługi.

Osoba uprawniona do kontaktu: Agnieszka Żukowska, tel. 24 276 61 33, adres email: aktywni.razem@wp.pl.

Termin złożenia oferty: do 16 kwietnia 2015 r.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Lokalnej Grupy Działania do zawarcia umowy.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na wykonanie fotografii!!!

Fundacja AKTYWNI  RAZEM zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie fotografii projektów zrealizowanych na terenie obejmującym obszar Lokalnej Grupy Działania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego (ok. 200 / 250 szt. w zależności od zidentyfikowanych potrzeb) w celu zamieszczenia w przewodniku po projektach zrealizowanych w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013.

Wymagania techniczne wykonania zdjęć: zdjęcia wykonane dobrej jakości sprzętem fotograficznym, wersja elektroniczna nagrana na nośniku CD/DVD, wymiary: 10 x 15 cm, dobra jakość zdjęć nadająca się do edycji graficznej min. 300 dpi.

Termin realizacji całości zamówienia: do 15 maja 2015 r.

Wymagania co do oferty cenowej: prosimy przedstawić cenę brutto oferowanej usługi, w tym cenę za pojedyncze zdjęcie (w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zapotrzebowania).

Termin złożenia oferty: do 15 kwietnia 2015 r.

Osoba uprawniona do kontaktu: Joanna Kieszkowska, tel. 24 276 61 33, adres email: aktywni.razem@wp.pl.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Lokalnej Grupy Działania do zawarcia umowy.

Wydarzenia
<< Maj 2015 >>
MTWTFSS
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

zglos_impreze

Pogoda
Polecamy

powiat_plocki

powiat_gostyninski

baner_lewy

2

logo

mazowieckie Lgd