Plakat Stowarzyszenie Nasze Lipianki Franiowi

Konkursy KSOW

WP_20160405_006

Więcej informacji – http://mazowieckie.ksow.pl/news/entry/7527-konkursy-ksow-w-roku-2016-wystartowaly.html

Wszystkiego co najlepsze…

życzenia wielkanocne 2016

Klub Jeździecki Łąck przy Stadzie Ogierów w Łącku zaprasza na ZAWODY HALOWE

ZAWODY ŁĄCK

Informacja o środowisku i jego ochronie

LGD AKTYWNI RAZEM w myśl przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) wystąpiła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej w Warszawie z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W załączniku opinie.

Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Opinia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej w Warszawie

„AKTYWNA OCHRONA RZADKICH GATUNKÓW PTAKÓW (ZIMORODKA I OHARA) LĘGNĄCYCH SIĘ W NORACH NA TERENIE POJEZIERZA GOSTYNIŃSKIEGO”

Fundacja AKTYWNI RAZEM zaprasza do składania ofert na wykonanie projektu i realizację 60 szt. sztucznych nor dla zimorodka oraz 40 szt. tuneli lęgowych dla ohara wraz z ich transportem i montażem we wskazanych miejscach.

Szczegóły zapytania:

Zapytanie Fundacja

„Ilustrowana Księga Ptaków Północno-Zachodniego Mazowsza”

Stowarzyszenie LGD AKTYWNI RAZEM zaprasza do składania ofert na przygotowanie i druk (produkcję) specjalistycznego wydawnictwa ornitologicznego.

Zapytanie Stowarzyszenie

 

Nasze Lipianki

Podziękowania,

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM składa szczególne i gorące podziękowania wszystkim, którzy pomogli w opracowaniu LSR za ogromne zaangażowanie, poświęcony czas, przekazane sugestie i włożoną pracę. Z ogromną satysfakcją informujemy, że 31 grudnia 2015 r. LGD AKTYWNI RAZEM złożyła wniosek do Samorządu Województwa Mazowieckiego o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR).

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2016-2022

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że Członkowie Stowarzyszenia AKTYWNI RAZEM podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia przyjęli STRATEGIĘ ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2016-2022.

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2016-2022 LGD AKTYWNI RAZEM oraz PLAN DZIAŁANIA

Badania skuteczności i efektywności Wdrażania LSR Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego

• Raport

Wydarzenia
<< Maj 2016 >>
MTWTFSS
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

zglos_impreze

Pogoda
Polecamy

powiat_plocki

powiat_gostyninski

baner_lewy

2

logo

mazowieckie Lgd