Klub Jeździecki Łąck przy Stadzie Ogierów w Łącku zaprasza na ZAWODY HALOWE

ZAWODY ŁĄCK

Informacja o środowisku i jego ochronie

LGD AKTYWNI RAZEM w myśl przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) wystąpiła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej w Warszawie z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W załączniku opinie.

Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Opinia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej w Warszawie

„AKTYWNA OCHRONA RZADKICH GATUNKÓW PTAKÓW (ZIMORODKA I OHARA) LĘGNĄCYCH SIĘ W NORACH NA TERENIE POJEZIERZA GOSTYNIŃSKIEGO”

Fundacja AKTYWNI RAZEM zaprasza do składania ofert na wykonanie projektu i realizację 60 szt. sztucznych nor dla zimorodka oraz 40 szt. tuneli lęgowych dla ohara wraz z ich transportem i montażem we wskazanych miejscach.

Szczegóły zapytania:

Zapytanie Fundacja

„Ilustrowana Księga Ptaków Północno-Zachodniego Mazowsza”

Stowarzyszenie LGD AKTYWNI RAZEM zaprasza do składania ofert na przygotowanie i druk (produkcję) specjalistycznego wydawnictwa ornitologicznego.

Zapytanie Stowarzyszenie

 

Nasze Lipianki

Podziękowania,

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM składa szczególne i gorące podziękowania wszystkim, którzy pomogli w opracowaniu LSR za ogromne zaangażowanie, poświęcony czas, przekazane sugestie i włożoną pracę. Z ogromną satysfakcją informujemy, że 31 grudnia 2015 r. LGD AKTYWNI RAZEM złożyła wniosek do Samorządu Województwa Mazowieckiego o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR).

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2016-2022

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że Członkowie Stowarzyszenia AKTYWNI RAZEM podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia przyjęli STRATEGIĘ ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2016-2022.

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2016-2022 LGD AKTYWNI RAZEM

KONSULTACJE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do konsultacji projektu Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania AKTYWNI RAZEM

PROJEKT – Regulamin Rady LGD, wersja poprawiona, 25.12.2015

Uwagi prosimy przesyłać do biura LGD w terminie do 28.12.2015 r. na adres: aktywni.razem@wp.pl

 

BIURO NIECZYNNE w Święta

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD AKTYWNI RAZEM

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD AKTYWNI RAZEM odbędzie się w dniu 29 grudnia 2015 r. (wtorek) o godzinie 13.00 w Centrum Rekreacyjno-Szkoleniowym ŻAWAKOL w Gąbinie, przy ul. Wspólnej 12.

Materiały:

PROJEKT Statutu Stowarzyszenia LGD AKTYWNI RAZEM – z prop. zmian

PROJEKT Regulaminu Zarządu LGD

PROJEKT – Regulamin Rady LGDPodejrzyj zmiany

PROJEKT – Monitoring i ewaluacja v.2

PROJEKT – PLAN KOMUNIKACJI

PROJEKT – Kryteria wyboru operacji LGD AKTYWNI RAZEM

PROJEKT- Plan szkoleń dla organu decyzyjnego i pracowników Stowarzyszenia LGD Aktywni Razem

PROJEKT – Regulamin Rady LGD, wersja poprawiona, 25.12.2015

PROJEKT – Procedura naboru wniosku wraz z załącznikami

Załącznik 1 – Wzór karty oceny formalnej

Załącznik 2  – Wzór karty zgodności z PROW

Załącznik 3 – Wzór karty zgodności z LSR

Załącznik 4 – Wzór karty zgodności z kryteriami lokalnymi 

PROJEKT- Procedura wyboru i oceny grantobiorców wraz z załącznikami

Załącznik 1 – Wzór wniosku

Załącznik 2  – Wzór karty oceny fomralnej

Załącznik 3 – Wzór karty zgodności z PROW

Załącznik 4 –Wzór karty zgodności z LSR

Załącznik 5 – Wzór karty zgodności z kryteriami lokalnymi

Załącznik 6  – Wzór umowy

Załącznik 7 – Wzór rozliczenia etapu realizacji Grantu

Załącznik 8 – Wzór wniosku o płatność

Załącznik 9 – Wzór sprawozdania końcowego

Badania skuteczności i efektywności Wdrażania LSR Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego

• Raport

Wydarzenia
<< Lut 2016 >>
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 1 2 3 4 5 6

zglos_impreze

Pogoda
Polecamy

powiat_plocki

powiat_gostyninski

baner_lewy

2

logo

mazowieckie Lgd