Wyniki naboru wniosków nr 2/2017/G

Szanowni Państwo,

Rada LGD AKTYWNI RAZEM we wtorek 12 czerwca br. dokonała oceny i wyboru Grantobiorców w ramach planowanego do realizacji projektu grantowego.

Poniżej zamieszczamy protokół z oceny i wyboru Grantobiorców. Ostateczna lista wybranych Grantobiorców, zgodnie z „Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców”, zostanie zamieszczona po zakończeniu procedury odwoławczej.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia AKTYWNI RAZEM z dnia 12 czerwca 2018 r.

Polska Biega – Gąbin Biega 2018

18 czerwca zapraszamy do Gąbina na bieg rekreacyjny

Szczegółowe informacje 

III Rajd Pieszy Szlakiem Miejsc Pamięci już dzisiaj!

Zaproszenie

”Gospodarstwa opiekuńcze szansą dla rozwoju obszarów wiejskich”

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie  Oddział w Płocku przystąpił do realizacji projektu: ”Gospodarstwa opiekuńcze szansą dla rozwoju obszarów wiejskich”, realizowanego w ramach Planu Działania  Krajowej  Sieci  Obszarów  Wiejskich  Programu  Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

W ramach projektu, w  Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie w dniach 19-20 czerwca  br. zostanie przeprowadzone,  szkolenie dla 20 osób nt:

 

-rolnictwo społeczne, jako jeden z kierunków rozwoju obszarów wiejskich,

-doświadczenia Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz kilku państw Unii Europejskiej, we wdrażaniu gospodarstw opiekuńczych,

-wizytacja 5 gospodarstw opiekuńczych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jako  dobre praktyki tworzenia i funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych świadczących opiekę dzienną.

 

Projekt skierowany jest do rolników lub domowników z powiatu gostynińskiego, płockiego i sierpeckiego, chcących zdobyć wiedzę na temat tworzenia i funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych. O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje termin zgłoszenia uczestnika.

 

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o zgłoszenie się do doradcy rolniczego MODR O/Płock, dyżurującego w urzędzie gminy, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania,  na terenie powiatu gostynińskiego, płockiego lub sierpeckiego lub do osoby  bezpośrednio realizującej projekt: Jadwiga Przedpełska MODR Oddział Płock ul. Zglenickiego 42 D, tel.: 24/268-60-88, email: jadwiga.przedpelska@modr.mazowsze.pl

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 czerwca 2018 r.

 

Zaproszenie

Program wyjazdu studyjnego

 

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl , gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach, działaniach PROW 2014-2020, wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

 

Zapraszamy do udziału!

Partner projektu – LGD AKTYWNI RAZEM

XVIII „Otwarcie lasu”, 9 czerwca 2018, Rzepki, Gm. Iłów

Zaproszenie

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM ws. oceny wniosków

Informujemy, że posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM ws. oceny wniosków, odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 1200 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie, przy ul. Stary Rynek 15.

Przypomnienie o obowiązku informowania i rozpowszechniania informacji o otrzymanej pomocy

Szanowni Państwo Beneficjenci pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),

 

przypominamy o obowiązku informowania i rozpowszechniania informacji o otrzymanej pomocy.

UE wymaga informowania opinii publicznej i wszystkich zainteresowanych, że przedsięwzięcia współfinansowane ze środków EFRROW mogły zostać zrealizowane właśnie dzięki unijnej pomocy finansowej. Opis obowiązków informacyjnych oraz wskazówki do ich wypełnienia zostały  przygotowane w postaci Księgi Wizualizacji znaku PROW.

 

Beneficjent w okresie realizacji operacji powinien… Czytaj więcej ›

Materiały na Walne Zebranie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM