PROJEKT WSPÓŁPRACY „ANCHOR”

FESTIWAL FOLKLORU JUŻ 6 PAŹDZIERNIKA!!!

Rajd Rowerowy SGTPG!

Informacja o wynikach naboru wniosków – Konkurs nr 5/2019/G i 7/2019/G

Szanowni Wnioskodawcy,

informujemy, że w dniu 12.07.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM, na której zatwierdzono ocenę wniosków o powierzenie grantów założonych w ramach naboru 5/2019/G i 7/2019/G.

Wyniki oceny:

Lista wniosków o powierzenie grantów WYBRANYCH do dofinansowania przez LGD

Nabór nr 5/2019/G – Przedsięwzięcie 1.3.1 Tacy sami – otwórz

Nabór nr 7/2019/G – Przedsięwzięcie 1.5.1 Dziedzictwo dla rozwojuotwórz

Lista wniosków REZERWOWYCH 


Nabór nr 5/2019/G – Przedsięwzięcie 1.3.1 Tacy sami – otwórz

Nabór nr 7/2019/G – Przedsięwzięcie 1.5.1 Dziedzictwo dla rozwojuotwórz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM z dnia 12.07.2019 r. –   otwórz

Konkurs – 2/2017/G – odstąpienie Grantobiorcy od realizacji zadania i uruchomienie listy rezerwowej

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje o uruchomieniu listy rezerwowej Grantobiorców wybranych w naborze nr 2/2017/G w ramach Przedsięwzięcia 1.3.1. Tacy sami Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla LGD AKTYWNI RAZEM (LSR).

Czytaj więcej ›

Informacja o wynikach naboru wniosków – Konkurs nr 1/2019

Szanowni Wnioskodawcy,

informujemy, że w dniu 12.07.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM, na której zatwierdzono ocenę wniosków założonych w ramach naboru 1/2019.

Wyniki oceny:

1.Lista operacji zgodnych z LSR

Nabór nr 1/2019 – Przedsięwzięcie 2.2.1 Ekonomia z ludzką twarzą – otwórz

2.Lista operacji WYBRANYCH przez LGD

Nabór nr 1/2019 – Przedsięwzięcie 2.2.1 Ekonomia z ludzką twarzą – otwórz

3. Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM z dnia 12.07.2019 –  otwórz

Informacja o wynikach naboru wniosków – Konkurs nr 5/2019/G, 7/2019/G

Szanowni Państwo,

Rada LGD AKTYWNI RAZEM we wtorek 12 lipca br. dokonała oceny i wyboru Grantobiorców w ramach planowanego do realizacji projektu grantowego.

Poniżej zamieszczamy protokół z oceny i wyboru Grantobiorców. Ostateczna lista wybranych Grantobiorców, zgodnie z „Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców”, zostanie zamieszczona po zakończeniu procedury odwoławczej.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia AKTYWNI RAZEM z dnia 12 lipca 2019 r. – otwórz

Powstaje Strategia Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego – zaproszenie do współpracy

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA z Rzuchowej (gm. Pleśna, woj. małopolskie) wraz z partnerami operacji zaprasza do udziału w budowie oddolnej Strategii Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego. Ten ważny i ambitny projekt jest skierowany do producentów żywności ekologicznej z terenu czterech województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Inicjatorzy przedsięwzięcia są również otwarci na pomysły osób mieszkających w innych województwach. Strategia ma odmienić polską wieś i dać rolnikom, producentom żywności ekologicznej narzędzia do prowadzenia dochodowej działalności na rynku zdominowanym przez dużych graczy, jak też zacieśnić współpracę w zakresie prowadzenia wspólnej i spójnej promocji.

Czytaj więcej ›