Konkurs fotograficzny „Zabytek na pierwszym planie”

duszek- plakat

 

Więcej informacji o konkursie - czytaj 

INFORMUJEMY ,ŻE W DNIU 10  listopada  2014  roku BIURO LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA FUNDACJI AKTYWNI RAZEM BĘDZIE NIECZYNNE.

W dniu 24 października 2014 r. Członkowie Komisji Programowej, po zapoznaniu się i przeanalizowaniu złożonych wniosków o ponowne rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie operacji, biorąc pod uwagę odniesienie się Wnioskodawców do kryteriów oceny operacji oraz zakres merytoryczny odwołań, podjęli decyzję o podtrzymaniu w mocy uchwał z dn. 06 października 2014 r.

Listy wniosków wybranych i niewybranych do finansowania nie uległy zmianie.

Wyróżnienie dla LGD Aktywni Razem w konkursie „EKopozytywMazowsza”

zdjecia 007

W celu podkreślenia wagi współpracy pomiędzy Funduszem a Beneficjentami Rada Nadzorcza i Zarząd WFOŚiGW w Warszawie zorganizowała  dla swoich klientów konkurs pn. „EKOpozytyw MAZOWSZA”.

O tytuł „EKOpozytyw MAZOWSZA” w 9 kategoriach tematycznych rywalizowało łącznie 57 Beneficjentów. Kapituła Konkursowa przyznała łącznie 8 nagród finansowych – każda po 10.000 zł wraz ze statuetkami oraz 21 wyróżnień.

LGD Aktywni Razem ma się czym pochwalić , ponieważ otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie „EKOpozytywMAZOWSZA” dla najlepszych Beneficjentów współpracujących z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2013 roku w kategorii OCHRONA PRZYRODY .

INFORMUJEMY ,ŻE W DNIU 22 i 23  października  2014  ROKU BIURO LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA FUNDACJI AKTYWNI RAZEM BĘDZIE NIECZYNNE.

Posiedzenie Komisji Programowej ws. rozpatrzenia odwołań

Posiedzenie Komisji Programowej w Fundacji AKTYWNI RAZEM  odbędzie się w dniu 24 października 2014 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w Biurze Lokalnej Grupy Działania AKTYWNI RAZEM w Łącku, przy ul. Brzozowej 1.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza posiedzenia.
 4. Przedstawienie złożonych odwołań.
 5. Dyskusja nad treścią złożonych odwołań.
 6. Głosowanie w sprawie zasadności odwołań.
 7. Ponowne głosowanie nad wnioskami.

Uwaga: w przypadku negatywnego wyniku głosowań nad zasadnością wniesionych odwołań w tym punkcie następuje podjęcie uchwał o negatywnym rozpatrzeniu wniesionych odwołań. Dalszy porządek posiedzenia Komisji przebiega
z pominięciem punktów 8, 9, 10, 11, 12 i 13.

 1. Wypełnienie oświadczeń o poufności i bezstronności.
 2. Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.
 3. Ocena zgodności operacji z kryteriami oceny wartości merytorycznej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru lub niewybrania operacji do finansowania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi oraz dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
 5. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia list operacji wybranych do wsparcia w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi oraz dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia list operacji niewybranych do wsparcia w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi oraz dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
 7. Dyskusja, wolne wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.

Listy wniosków wybranych i niewybranych do finansowania

Listy wniosków wybranych i niewybranych do finansowania w wyniku naboru wniosków przeprowadzonego w terminie od 02.09.2014 r. -23.09.2014 r. w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

MAŁE PROJEKTY

Lista wniosków wybranych do finansowania

Lista wniosków niewybranych do finansowania

ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Lista wniosków wybranych do finansowania 

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Lista wniosków wybranych do finansowania

Lista wniosków niewybranych do finansowania

RÓŹNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

Lista wniosków wybranych do finansowania

Wernisaż w Sannikach 19 października 2014 roku

wernisaz_19_10

Zapraszamy na koncert do Sannik 19 października 2014 roku

plakat_19_10

Posiedzenie Komisji Programowej ws. oceny wniosków

 

Posiedzenie Komisji Programowej Fundacji AKTYWNI RAZEM  odbędzie się w dniu 06 października 2014 r. (poniedziałek) o godz. 1100 w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym 37.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza posiedzenia.
 4. Informacja Zarządu o postępie weryfikacji wniosków złożonych do instytucji wdrażających.
 5. Prezentacja i omówienie złożonych wniosków o przyznanie pomocy.
 6. Wypełnienie oświadczeń o poufności i bezstronności oraz deklaracji o odstąpieniu od oceny wniosków.
 7. Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.
 8. Ocena zgodności operacji z kryteriami oceny wartości merytorycznej.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    wyboru operacji do finansowania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, oraz dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Odnowa i rozwój wsi”.

b)   niewybrania operacji do finansowania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, oraz dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Odnowa i rozwój wsi”.

c)    przyjęcia listy operacji wybranych do wsparcia w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, oraz dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Odnowa i rozwój wsi”.

d)   przyjęcia listy operacji niewybranych do wsparcia w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, oraz dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Odnowa i rozwój wsi”.

    10. Dyskusja, wolne wnioski.

    11. Zakończenie posiedzenia.

 

Wydarzenia
<< Lis 2014 >>
MTWTFSS
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

zglos_impreze

Pogoda
Polecamy

powiat_plocki

powiat_gostyninski

baner_lewy

2

logo

mazowieckie Lgd