Informacja o wynikach naboru na zastępstwo

Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na zastępstwo na stanowisko Specjalista ds. doradztwa i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju została wybrana Pani Julita Domżał.

Uzasadnienie wyboru: Pani Julita Domżał spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie zagadnień zawartych w ogłoszeniu, które dają gwarancję prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków.

Prezes Zarządu, Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej,
Agnieszka Żukowska

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE WARSZTATY!

Fundacja Aktywni Razem serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty podwyższające kompetencje rodzicielskie i świadomość ekologiczną.

Warsztaty odbędą się w dniu 17 sierpnia 2021 r. (wtorek) od godz. 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego „ZIARNO” w Grzybowie (gm. Słubice)

Tematyka: korzyści z domowego zielnika, dziecko w Internecie, tradycje i zwyczaje ludowe, relaks – ćwiczenia praktyczne, wzmacniająca dieta wczesnowiosenna.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA ZASTĘPSTWO

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM poszukuje pracownika na zastępstwo na stanowisko: Specjalista ds. doradztwa i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju


OGŁOSZENIE O NABORZE NA ZASTĘPSTWO


Ogłoszenie o naborach uzupełniających – GRANTY

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia 21 lipca do dnia 12 sierpnia 2021 r. będą prowadzone nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE UZUPEŁNIAJĄCEGO NABORU O POWIERZENIE GRANTU NR 14/2019/G Przedsięwzięcie 2.3.1 Cudze chwalicie…

Czytaj więcej ›

Ogłoszenie o naborach uzupełniających – GRANTY


Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia 21 lipca do dnia 12 sierpnia 2021 r. będą prowadzone nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE UZUPEŁNIAJĄCEGO NABORU O POWIERZENIE GRANTU NR 13/2019/G Przedsięwzięcie 2.2.1 Ekonomia z ludzką twarzą

Czytaj więcej ›