Szanowni Państwo,

Fundacja AKTYWNI  RAZEM zwraca się z prośbą o złożenie oferty na przygotowanie oraz sformułowanie wniosków i wytycznych dotyczących wdrażania inicjatywy Leader w nowym okresie programowania przy wykorzystaniu instrumentu Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) na podstawie informacji uzyskanych od uczestników szkoleń dotyczących podsumowania wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego, w tym dziesięciu warsztatów (min. 40 godz.) aktywizujących lokalną społeczność oraz analizy materiałów informacyjnych dostępnych w LGD. Do oferty prosimy załączyć informacje dokumentujące znajomość walorów i problematyki obszaru objętego działalnością Lokalnej Grupy Działania (np. wykonane opracowania, dokumenty).

Planowany termin warsztatów: maj/czerwiec 2015.

Grupa docelowa: beneficjenci pomocy osi 4 Leader PROW 2007-2013, członkowie LGD, lokalni liderzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji kultury i samorządów.

Termin złożenia oferty: 24.04.2015.

Osoba uprawniona do kontaktu: Agnieszka Żukowska, tel. 519 785 238, adres email: prezes.aktywnirazem@wp.pl.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji AKTYWNI RAZEM do zawarcia umowy.

Serdecznie zapraszamy do złożenia oferty cenowej na druk przewodnika po projektach!!!

Lokalna Grupa Działania Fundacja AKTYWNI  RAZEM zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie projektu graficznego, fotoedycji, składu i druku przewodnika po projektach zrealizowanych w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013.

Parametry techniczne publikacji:

-     nakład: 800 egz.,

-     objętość: ok. 230 str.,

-     format: A4, szycie po krótkim boku – układ poziomy,

-     papier: kreda błysk 150 g,

-     druk 4+4 (cmyk),

-     oprawa twarda (szycie i klejenie) + lakier UV punktowo na pierwszej stronie okładki,

-     posiadamy własny numer ISBN.

 

Termin realizacji zamówienia: do 27 czerwca 2015 r.

Wymagania co do oferty cenowej: prosimy przedstawić cenę brutto oferowanej usługi.

Osoba uprawniona do kontaktu: tel. 24 276 61 33, adres email: aktywni.razem@wp.pl.

Termin złożenia oferty: do 16 kwietnia 2015 r.

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Lokalnej Grupy Działania do zawarcia umowy.

LGD AKTYWNI RAZEM zaprasza do składania ofert na redakcję przewodnika po projektach!!!!

Fundacja AKTYWNI  RAZEM zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na redakcję przewodnika po projektach wraz z przygotowaniem tekstów opisujących projekty zrealizowane na terenie obejmującym obszar Lokalnej Grupy Działania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego, Oś 4 Leader PROW 2007-2013 (ok. 180 projektów).

Publikacja (ok. 230 str.) będzie obejmowała: wstęp, istotne dane z Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego, charakterystykę beneficjentów pomocy, kierunek wydania środków, opisy projektów zrealizowanych w ramach działania „Małe projekty”, działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, działania „Odnowa i rozwój wsi”, działania „Wdrażanie projektów współpracy”, działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”, spis treści.

Termin realizacji całości zamówienia: do 22 maja 2015 r.

Wymagania co do oferty cenowej: prosimy przedstawić cenę brutto oferowanej usługi.

Osoba uprawniona do kontaktu: Agnieszka Żukowska, tel. 24 276 61 33, adres email: aktywni.razem@wp.pl.

Termin złożenia oferty: do 16 kwietnia 2015 r.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Lokalnej Grupy Działania do zawarcia umowy.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na wykonanie fotografii!!!

Fundacja AKTYWNI  RAZEM zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie fotografii projektów zrealizowanych na terenie obejmującym obszar Lokalnej Grupy Działania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego (ok. 200 / 250 szt. w zależności od zidentyfikowanych potrzeb) w celu zamieszczenia w przewodniku po projektach zrealizowanych w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013.

Wymagania techniczne wykonania zdjęć: zdjęcia wykonane dobrej jakości sprzętem fotograficznym, wersja elektroniczna nagrana na nośniku CD/DVD, wymiary: 10 x 15 cm, dobra jakość zdjęć nadająca się do edycji graficznej min. 300 dpi.

Termin realizacji całości zamówienia: do 15 maja 2015 r.

Wymagania co do oferty cenowej: prosimy przedstawić cenę brutto oferowanej usługi, w tym cenę za pojedyncze zdjęcie (w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zapotrzebowania).

Termin złożenia oferty: do 15 kwietnia 2015 r.

Osoba uprawniona do kontaktu: Joanna Kieszkowska, tel. 24 276 61 33, adres email: aktywni.razem@wp.pl.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Lokalnej Grupy Działania do zawarcia umowy.

Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie cyklu szkoleń!

Fundacja AKTYWNI  RAZEM zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie na terenie działania Lokalnej Grupy Działania AKTYWNI RAZEM dziesięciu warsztatów aktywizujących lokalnych liderów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i małych miast z wykorzystaniem instrumentu Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) wraz z dokonaniem podsumowania wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego” i analizy potrzeb społeczności lokalnych.

Planowany termin warsztatów: kwiecień/maj 2015.

Czas trwania: 10 dni x min. 4 godz., tj. łącznie 40 godzin.

Grupa docelowa: beneficjenci pomocy osi 4 Leader PROW 2007-2013, członkowie LGD, lokalni liderzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji kultury i samorządów.

Osoba uprawniona do kontaktu: Agnieszka Żukowska, tel. 519 785 238, adres email: prezes.aktywnirazem@wp.pl.

Termin złożenia oferty: 20.04.2015.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji AKTYWNI RAZEM do zawarcia umowy.

Kopia_zapasowa_WFOSiGW 2015

INFORMUJEMY ,ŻE W DNIU 3 KWIETNIA 2015 roku BIURO LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA FUNDACJA AKTYWNI RAZEM BĘDZIE NIECZYNNE.

d7921e985382c0fc1ef4_720x540_cropromiar-niestandardowy

INFORMUJEMY ,ŻE W DNIU 26 marca 2015 roku w godzinach 10:30 – 15:30 BIURO LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA FUNDACJI AKTYWNI RAZEM BĘDZIE NIECZYNNE.

Zakup materiałów biurowych

Lokalna Grupa Działania Fundacja AKTYWNI RAZEM w związku z realizacją operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013, Osi 4 Leader,  działania  431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” planuje zakup materiałów biurowych. Firmy zainteresowane przedstawieniem oferty prosimy o kontakt mailowy (aktywni.razem@wp.pl) do dnia 20 marca 2015 r.

Wydarzenia
<< Kwi 2015 >>
MTWTFSS
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

zglos_impreze

Pogoda
Polecamy

powiat_plocki

powiat_gostyninski

baner_lewy

2

logo

mazowieckie Lgd