Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia 1 września do dnia 30 września 2022 r. będą prowadzone nabory wniosków na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2021 Przedsięwzięcie 3.3.1 Sama grusza nie wystarczy

Czytaj więcej ›

Ogłoszenie o naborze wniosków na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – PREMIA


Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia 1 września do dnia 30 września 2022 r. będą prowadzone nabory wniosków na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2021
Przedsięwzięcie 2.1.1. Kowale swego szczęścia

Czytaj więcej ›

Zaproszenie do składania ofert

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM zaprasza do składania ofert cenowych na wsparcie merytoryczne przy działaniach konsultacyjnych i opracowaniu LSR na lata 2024-2029.

Informacja o uruchomieniu listy rezerwowej w naborze nr 3/2021/G

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje o uruchomieniu listy rezerwowej w naborze  nr 3/2021/G w ramach przedsięwzięcia 3.2.1. Nuda? nie u nas

Zapraszamy na spływ kajakowy

Projekt Grantowy 2/2021/G

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 13:00 w Skansenie Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim, Wiączemin Polski 25, gm. Słubice.


Materiały:

Szanowni Państwo,

Posiedzenie Rady Fundacji odbędzie się 30 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 14:30 w Skansenie Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim, Wiączemin Polski 25, gm. Słubice.


Materiały:

Podpisano umowę 19.1 Wsparcie przygotowawcze.

24 czerwca 2022 r. przedstawiciele Zarządu LGD AKTYWNI RAZEM podpisali umowę przyznania pomocy dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze w ramach PROW 2014-2020.

Dzięki pozyskanym środkom Stowarzyszenie LGD AKTYWNI RAZEM może rozpocząć prace nad tworzeniem nowej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027.

Już wkrótce na obszarze LGD odbędą się spotkania konsultacyjne z Państwem, na których będą Państwo mogli zaproponować swoje pomysły na rozwój obszaru.