HESTIA

„HESTIA – Culinary & Natural Heritage for Tourism and Identity / HESTIA – Dziedzictwo kulinarne i przyrodnicze dla turystyki i tożsamości”

OPIS PROJEKTU

_________________________________________________________________________

  1. SPOTKANIE INICJUJĄCE