HESTIA

„HESTIA – Culinary & Natural Heritage for Tourism and Identity / HESTIA – Dziedzictwo kulinarne i przyrodnicze dla turystyki i tożsamości”

OPIS PROJEKTU

HARMONOGRAM

_________________________________________________________________________

  1. SPOTKANIE INICJUJĄCE

2. WIZYTA STUDYJNA W FINLANDII

3. WIZYTA STUDYJNA W POLSCE