Informacja o wynikach naboru wniosków – Konkurs nr 1/2019

Szanowni Wnioskodawcy, informujemy, że w dniu 12.07.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM, na której zatwierdzono ocenę wniosków założonych w ramach naboru 1/2019. Wyniki oceny: 1.Lista operacji zgodnych z LSR Nabór nr 1/2019 – Przedsięwzięcie

Informacja o wynikach naboru wniosków – Konkurs nr 5/2019/G, 7/2019/G

Szanowni Państwo, Rada LGD AKTYWNI RAZEM we wtorek 12 lipca br. dokonała oceny i wyboru Grantobiorców w ramach planowanego do realizacji projektu grantowego. Poniżej zamieszczamy protokół z oceny i wyboru Grantobiorców. Ostateczna lista wybranych Grantobiorców, zgodnie z „Procedurą wyboru i oceny

Powstaje Strategia Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego – zaproszenie do współpracy

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA z Rzuchowej (gm. Pleśna, woj. małopolskie) wraz z partnerami operacji zaprasza do udziału w budowie oddolnej Strategii Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego. Ten ważny i ambitny projekt jest skierowany do producentów żywności ekologicznej z terenu czterech województw: małopolskiego, świętokrzyskiego,

IX FESTIWAL GINĄCYCH ZAWODÓW

Ogłoszenia o uzupełniających naborach – GRANTY

Ogłoszenia o uzupełniających naborach wniosków (1/2019/G, 2/2019/G, 3/2019/G, 4/2019/G, 6/2019/G, 8/2019/G) Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia 22 lipca do dnia 14 sierpnia 2019 r. będą prowadzone uzupełniające nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji

PROJEKT WSPÓŁPRACY HESTIA

„HESTIA – Culinary & Natural Heritage for Tourism and Identity / HESTIA – Dziedzictwo kulinarne i przyrodnicze dla turystyki i tożsamości” Spotkanie inicjujące zostało zorganizowane na terenie LGD AKTYWNI w celu przedyskutowania szczegółów działań projektu HESTIA i osiągnięcia jednakowego rozumienia