Wyniki naboru wniosków nr 2/2017/G

Szanowni Państwo, Rada LGD AKTYWNI RAZEM we wtorek 12 czerwca br. dokonała oceny i wyboru Grantobiorców w ramach planowanego do realizacji projektu grantowego. Poniżej zamieszczamy protokół z oceny i wyboru Grantobiorców. Ostateczna lista wybranych Grantobiorców, zgodnie z „Procedurą wyboru i oceny

Polska Biega – Gąbin Biega 2018

18 czerwca zapraszamy do Gąbina na bieg rekreacyjny Szczegółowe informacje 

III Rajd Pieszy Szlakiem Miejsc Pamięci już dzisiaj!

Zaproszenie

”Gospodarstwa opiekuńcze szansą dla rozwoju obszarów wiejskich”

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie  Oddział w Płocku przystąpił do realizacji projektu: ”Gospodarstwa opiekuńcze szansą dla rozwoju obszarów wiejskich”, realizowanego w ramach Planu Działania  Krajowej  Sieci  Obszarów  Wiejskich  Programu  Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.   W ramach projektu,

XVIII „Otwarcie lasu”, 9 czerwca 2018, Rzepki, Gm. Iłów

Zaproszenie

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM ws. oceny wniosków

Informujemy, że posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM ws. oceny wniosków, odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 1200 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie, przy ul. Stary Rynek 15.

Przypomnienie o obowiązku informowania i rozpowszechniania informacji o otrzymanej pomocy

Szanowni Państwo Beneficjenci pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),   przypominamy o obowiązku informowania i rozpowszechniania informacji o otrzymanej pomocy. UE wymaga informowania opinii publicznej i wszystkich zainteresowanych, że przedsięwzięcia współfinansowane ze środków EFRROW