Materiały na posiedzenie Rady Fundacji AKTYWNI RAZEM

Sprawozdanie z działalności Fundacji AKTYWNI RAZEM za 2017 r. Bilans Rachunek zysków i strat Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz informacje uzupełniające do bilansu

Aktualny HARMONOGRAM planowanych naborów wniosków

Szanowni Państwo! Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem planowanych naborów wniosków: HARMONOGRAM  

Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków o powierzenie grantów

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia 13 kwietnia do dnia 27 kwietnia 2018 r. będzie prowadzony uzupełniający nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Informacja o wynikach naborów

Szanowni Wnioskodawcy, informujemy, że w dniu 19.02.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM, na której zatwierdzono ocenę wniosków o powierzenie grantów założonych w ramach naborów 1/2017/G, 3/2017/G.

Informacja dla wnioskodawców!

Szanowni Państwo, Rada LGD AKTYWNI RAZEM w poniedziałek 19 lutego br. dokonała oceny i wyboru Grantobiorców w ramach planowanych do realizacji projektów grantowych. Znaczna konkurencja w konkursach 1/2017/G oraz 3/2017/G sprawiła, że większość wniosków mimo spełnienia formalnych warunków, nie zmieściła

Szanowni Państwo!

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że podczas posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD AKTYWNI RAZEM dnia 19 lutego 2018 r. w ramach procedury odwoławczej, Rada LGD AKTYWNI RAZEM dokonała zmiany podjętego rozstrzygnięcia.

Posiedzenie Rady LGD

Szanowni Państwo, Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM,  odbędzie się w dniu 19 lutego 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1100 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie, przy ul. Stary Rynek 15. Posiedzenie dotyczyć będzie rozpatrzenia wniosków o powierzenie grantów, oceny i

XI edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2017

Samorząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów żywności organizuje XI edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2017. Konkurs zaplanowany został z myślą o jak

Uzupełniający nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach konkursu nr 2/2017/G w zakresie Przedsięwzięcia 1.3.1.Tacy sami

LGD AKTYWNI RAZEM zawiadamia o konieczności przeprowadzenia uzupełniającego naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach konkursu nr 2/2017/G w zakresie Przedsięwzięcia 1.3.1.Tacy sami.   Do biura LGD wpłynęło 8 wniosków na łączną kwotę 40 000,00 zł, a minimalna całkowita wartość operacji

VII Gala Noworoczna w Gąbinie, 27 stycznia 2018 r.

Gala Noworoczna – Plakat