Gospodarstwa opiekuńcze szansą dla rozwoju obszarów wiejskich

…to tytuł projektu realizowanego w dniach 19-20 czerwca br., przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Płocku, w ramach Planu Działania  Krajowej  Sieci  Obszarów  Wiejskich  Programu  Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

SPOTKANIA AKTYWIZUJĄCE

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM   serdecznie zaprasza   przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, przedsiębiorców oraz zainteresowanych mieszkańców obszaru gmin:   Brudzeń Duży, Gąbin – gmina miejsko-wiejska, Gostynin – gmina miejska, Gostynin – gmina wiejska, Iłów, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Szczawin Kościelny, Sanniki,

Informacja o wynikach naboru

Szanowni Wnioskodawcy, informujemy, że w dniu 12.06.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM, na której zatwierdzono ocenę wniosków o powierzenie grantów założonych w ramach naboru 2/2017/G.   Wyniki oceny: Lista wniosków o powierzenie grantów WYBRANYCH

Ogłoszenia o naborach wniosków

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia 9 lipca do dnia 3 sierpnia 2018 r. będą prowadzone nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata

Wyniki naboru wniosków nr 2/2017/G

Szanowni Państwo, Rada LGD AKTYWNI RAZEM we wtorek 12 czerwca br. dokonała oceny i wyboru Grantobiorców w ramach planowanego do realizacji projektu grantowego. Poniżej zamieszczamy protokół z oceny i wyboru Grantobiorców. Ostateczna lista wybranych Grantobiorców, zgodnie z „Procedurą wyboru i oceny

Polska Biega – Gąbin Biega 2018

18 czerwca zapraszamy do Gąbina na bieg rekreacyjny Szczegółowe informacje 

III Rajd Pieszy Szlakiem Miejsc Pamięci już dzisiaj!

Zaproszenie