Podpisane umowy na Projekty Grantowe!

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM 19 maja 2020 r. podpisała umowy na realizację kolejnych PROJEKTÓW GRANTOWYCH.

Ostateczne listy wybranych i rezerwowych wniosków o powierzenie grantów – Konkursy nr 9/2019/G, 10/2019/G, 12/2019/G, 13/2019/G, 15/2019/G

Wyniki oceny: Listy wniosków o powierzenie grantów WYBRANYCH do dofinansowania przez LGD Nabór nr 9/2019/G – Przedsięwzięcie 1.2.1 Mądry Polak przed szkodą – otwórzNabór nr 10/2019/G – Przedsięwzięcie 1.2.1 Mądry Polak przed szkodą – otwórz Nabór nr 12/2019/G – Przedsięwzięcie 1.4.1 Nie święci garnki lepią – otwórz Nabór nr 13/2019/G

Informacja o wynikach naboru wniosków o powierzenie grantów – Konkursy nr 9/2019/G, 10/2019/G, 12/2019/G, 13/2019/G, 15/2019/G

Szanowni Grantobiorcy, Poniżej zamieszczamy protokół z oceny i wyboru Grantobiorców. Ostateczna lista wybranych Grantobiorców, zgodnie z „Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców”, zostanie zamieszczona po zakończeniu procedury odwoławczej. Informujemy, że w dniu 06.05.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

SARS-COV-2 – KOMUNIKAT DLA BENEFICJENTÓW

Prawne rozwiązania systemowe w odniesieniu do wszystkich instrumentów wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w odniesieniu do ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.

Komunikat dla Beneficjentów poddziałania 19.2 dotyczący zwolnienia z opłacania składek do ZUS

Pakiet przepisów, tzw. „I Tarcza Antykryzysowa”, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii COVID-19, 31 marca 2020 roku wszedł w życie. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM ws. oceny i wyboru wniosków o powierzenie grantów

Informujemy, że zdalne posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM ws. oceny i wyboru wniosków, odbędzie się w dniu 06 maja 2020 r. (środa) o godz. 1200

Szanowni Państwo, od najbliższego poniedziałku zapraszamy do biura LGD w Łącku, biuro w Gąbinie pozostaje nadal zamknięte. Prosimy o zachowanie podstawowych środków ostrożności w kontaktach z pracownikami biura.

Komunikat dot. trybu konkurencyjnego w ramach PROW 2014-2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia

Ostateczna lista wybranych wniosków o powierzenie grantów – Konkursy nr 11/2019/G, 14/2019/G

Wyniki oceny: Lista wniosków o powierzenie grantów WYBRANYCH do dofinansowania przez LGD Nabór nr 11/2019/G – Przedsięwzięcie 1.4.1 Nie święci garnki lepią – otwórz Nabór nr 14/2019/G – Przedsięwzięcie 2.3.1 Cudze chwalicie … – otwórz Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD AKTYWNI RAZEM z dn. 30.01.2020 r.