DOKUMENTY APLIKACYJNE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM uprzejmie informuje, że pod poniższym linkiem znajdują się aktualne dokumenty aplikacyjne w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” , objętego PROW na lata 2014–2020.

FORMULARZE WNIOSKÓW

 

ANKIETA MONITORUJĄCA:

ankieta-monitorujaca-lsr-2014-2020